Към приятелите на сайта

ЗБУТ - азбука

Здравейте, приятели на трудовата безопасност!

В „ЗБУТ за начинаещи и не само за тях“ ще намерите много полезна информация.

Сайтът е ориентиран основно към специалистите в малки предприятия. Но е сигурно, че всички останали също ще открият нещичко по темите, които ги интересуват. Независимо дали са работодатели, работещи, или лица, проявяващи интерес към осигуряването на безопасност и здраве при работа.

Специален акцент е поставен върху материали, изясняващи на достъпен език основни понятия и изисквания при осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Можете да ги ползвате в раздела  „ЗБУТ – Азбука“…           

<< Още за psnedev.com >>

Актуално

С Постановление № 130 от 18 юни 2020 г. за допълнение в Наредбата за работното време, почивките и отпуските се добавя нова алинея 4 към чл. 42:
“Размерът на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск по чл. 224, ал. 1 от КТ се определя пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж в предприятието към деня на прекратяването на трудовото правоотношение.”
Постановлението е обнародвано в Държавен вестник, бр.56 от 23 Юни 2020г.

============

Запознахте ли се с актуалните предложения за промени в Кодекса на труда?

На Портала за обществени консултации на Министерския съвет от 19-ти юни започнаха консултации за поредните изменения и допълнения на този нормативен документ.

Повече ще научите от специалната ни публикация Обсъждат се важни промени в Кодекса на труда.

Прочетете я!

Най-новото в сайта

В раздел От дата
 Блог 20.06.2020
 Полезни статии 26.05.2020
 ЗБУТ – Хипермаркет 18.05.2020
 ЗБУТ – Азбука 29.07.2019
 ЗБУТ – Видеоклуб 30.08.2018

ЗБУТ – Още по темата

Най-новото в блога

ЗБУТ – Съдебна практика

Избрано от: Пожарна безопасност за начинаещи

Зона за релаксация

ЗБУТ - релаксация