Към приятелите на сайта

ЗБУТ - азбука

Здравейте, приятели на трудовата безопасност!

В „ЗБУТ за начинаещи и не само за тях“ ще намерите много полезна информация.

Сайтът е ориентиран основно към специалистите в малки предприятия. Но е сигурно, че всички останали също ще открият нещичко по темите, които ги интересуват. Независимо дали са работодатели, работещи, или лица, проявяващи интерес към осигуряването на безопасност и здраве при работа.

Специален акцент е поставен върху материали, изясняващи на достъпен език основни понятия и изисквания при осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Можете да ги ползвате в раздела  „ЗБУТ – Азбука“…           

<< Още за psnedev.com >>

Полезна информация накратко

02.08.2023г.

В бр. 66 / 01.08.2023г. на Държавен вестник е обнародвано допълнение на Кодекса на труда (КТ). То е направено през §8 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023г. Въвежда се нова алинея 4 към чл. 270 от КТ с текст „Независимо от ал. 3, когато се изплаща трудово възнаграждение от работодател по чл. 3, ал. 1, т. 3 от Закона за ограничаване на плащанията в брой, изплащането му се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка в посочена от работника или служителя банка в страната“. Допълнението влиза в сила от 01.09.2023г.

Още полезна информация ще откриете в специалната ни страница ТУК.

Най-новото в сайта

В раздел От дата
 Блог 25.09.2023
 Полезни статии 23.11.2022
 ЗБУТ – Хипермаркет 03.08.2023
 ЗБУТ – Видеоклуб 29.05.2023

ЗБУТ – Още по темата

Последни заглавия

ЗБУТ – Съдебна практика

Избрано от: Пожарна безопасност за начинаещи

“ЗБУТ-Видеоклуб” ви предлага

МТСП – Въпроси и отговори

Абонамент за нови публикации

Моля, въведете валиден адрес на електронна поща, на който да получавате съобщения за нови публикации.