Към приятелите на сайта

ЗБУТ - азбука

Здравейте, приятели на трудовата безопасност!

В „ЗБУТ за начинаещи и не само за тях“ ще намерите много полезна информация.

Сайтът е ориентиран основно към специалистите в малки предприятия. Но е сигурно, че всички останали също ще открият нещичко по темите, които ги интересуват. Независимо дали са работодатели, работещи, или лица, проявяващи интерес към осигуряването на безопасност и здраве при работа.

Специален акцент е поставен върху материали, изясняващи на достъпен език основни понятия и изисквания при осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Можете да ги ползвате в раздела  „ЗБУТ – Азбука“…           

<< Още за psnedev.com >>

Полезна информация накратко

30.03.2022г.

В бр. 25 / 29.03.2022г. на Държавен вестник е обнародвано несъществено изменение и допълнение на Кодекса на труда (КТ).

То е направено през $ 86 от Закона за изменение и допълнение на Закона за пазарните инструменти.

Промените са редакционни и засягат алинея 2 на член 187 от КТ. Накратко – там думите “и инвестиционните посредници” се заличават, а след думите “Директива 2003/71/ЕО (ОВ, L 168/12 от 30 юни 2017 г.)” се поставя запетая и се добавя “Регламент (ЕС) 2019/2033 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно пруденциалните изисквания за инвестиционните посредници и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 575/2013, (ЕС) № 600/2014 и (ЕС) № 806/2014 (ОВ, L 314/1 от 5 декември 2019 г.)”.

Актуализираното копие на Кодекса на труда можете да ползвате в нашия „ЗБУТ – Хипермаркет“, секция „Нормативни документи“.

Още полезна информация ще откриете в специалната ни страница ТУК.

Най-новото в сайта

В раздел От дата
 Блог 18.05.2022
 Полезни статии 25.05.2021
 ЗБУТ – Хипермаркет 03.05.2022
 ЗБУТ – Видеоклуб 03.05.2022

ЗБУТ – Още по темата

Последни заглавия

ЗБУТ – Съдебна практика

Избрано от: Пожарна безопасност за начинаещи

“ЗБУТ-Видеоклуб” ви предлага

Абонамент за нови публикации

Моля, въведете валиден адрес на електронна поща, на който да получавате съобщения за нови публикации.