Към приятелите на сайта

ЗБУТ - азбука

Здравейте, приятели на трудовата безопасност!

В „ЗБУТ за начинаещи и не само за тях“ ще намерите много полезна информация.

Сайтът е ориентиран основно към специалистите в малки предприятия. Но е сигурно, че всички останали също ще открият нещичко по темите, които ги интересуват. Независимо дали са работодатели, работещи, или лица, проявяващи интерес към осигуряването на безопасност и здраве при работа.

Специален акцент е поставен върху материали, изясняващи на достъпен език основни понятия и изисквания при осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Можете да ги ползвате в раздела  „ЗБУТ – Азбука“…           

<< Още за psnedev.com >>

Полезна информация накратко

03.02.2023г.

В алинея 2 на чл. 344 от Кодекса на труда е направено важно допълнение. Досега работодателят можеше и по свой почин да отмени заповедта за уволнение до предявяването на иск от работника или служителя пред съда.

След 01.07.2024г. това вече ще може да става и след предявяването на иска и до влизането в сила на съдебното решение, но с писменото съгласие на работника или служителя.

Допълнението е обнародвано в ДВ, бр. 11 от 02.02.2023г. през $8 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за медиацията.

Актуализираното копие на Кодекса на труда можете да ползвате в „ЗБУТ – Хипермаркет“, секция „Нормативни документи“.

Още полезна информация ще откриете в специалната ни страница ТУК.

Най-новото в сайта

В раздел От дата
 Блог 06.02.2023
 Полезни статии 23.11.2022
 ЗБУТ – Хипермаркет 03.02.2023
 ЗБУТ – Видеоклуб 19.12.2022

ЗБУТ – Още по темата

Последни заглавия

ЗБУТ – Съдебна практика

Избрано от: Пожарна безопасност за начинаещи

“ЗБУТ-Видеоклуб” ви предлага

Абонамент за нови публикации

Моля, въведете валиден адрес на електронна поща, на който да получавате съобщения за нови публикации.