ЗБУТ – светът на трудовата безопасност

 

ЗБУТ и БЗР не са древни чудовища.
ЗБУТ (Здравословни и Безопасни Условия на Труд) и БЗР (Безопасност и Здраве при Работа) представляват лабиринт от дейности,  понятия и познания, които трябва да гарантират, че ще се приберем от работа живи и здрави… 

В този блог стъпка по стъпка ще се постарая да предоставям на нуждаещите се безплатна информация за азбуката на ЗБУТ. На достъпен език. Като за начинаещи. Независимо дали сте работодателработещ, или просто човек, обогатяващ знанията си…

(Към страницата >>>)


rozden_den-2

„ЗБУТ за начинаещи… и не само за тях“

навърши една година 🙂


Водещата тема днес

Време е да определим работни места за трудоустрояване

До края на месец януари трябва да изготвим или актуализираме списък с работни места за трудоустрояване.

Досега изискванията за това бяха само в чл. 315 от Кодекса на труда и в неговите подзаконови актове.

От първи януари 2019г. аналогично изискване има и в новия Закон за хората с увреждания.

Как да постъпим при определянето им?

(Към пълния текст на публикацията >>>).

Приятно четене 🙂


Коментари


Най-новото в сайта

В раздел От дата
 Блог  08.01.2019
 Публикации  09.12.2018
 ЗБУТ – Хипермаркет  14.12.2018
 ЗБУТ – Азбука  04.04.2018
 ЗБУТ – Видеоклуб  30.08.2018

ЗБУТ - озновни понятия - обучение

Акценти в psnedev.com


Normativna_uredba

В поредицата ЗБУТ – Азбука ще бъдат разглеждани основните понятия от света на трудовата безопасност.
Защо „Азбука“? В този кратък учебник съм подбрал теми, съдържащи най-важните правила и изисквания за осигуряване на ЗБУТ (здравословни и безопасни условия на труд). Те ще ви помогнат да опресните знанията си или да научите нови неща, на които досега не сте обръщали внимание… (Към ЗБУТ – Азбука >>>) 


Videoclub-2

Проучвания показват, че едно съдържателно видео носи повече информация от много страници текст. Виртуалното пространство предлага милиони видеосюжети за какво ли не. В  ЗБУТ – Видеоклуб  ще се постарая да подбирам и представям интересни и поучителни  видеоматериали от областта на ЗБУТ(Към ЗБУТ – Видеоклуб >>>)


Подаръци

Добре дошли в  ЗБУТ – хипермаркет – вашият безплатен магазин за подаръци!
Няма да забравя как в отминалите студентските години един от преподавателите ми провеждаше изпити по неговия предмет – всички учебници, записки, справочници и други помощни материали се поставяха на масата, а докато развивахме писмено изтеглените въпроси, имахме възможност да ги ползваме свободно… (Към ЗБУТ – Хипермаркет >>>)


Избрано от psnedev.com


Да измерваме ли фактора на работната среда – осветеност ежегодно?

Изискванията за осигуряване на качествено осветление са заложени в няколко нормативни документа. Наредба 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване задължава работодателя да поддържа в изправност осветителните уредби. Наредба 16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането, регламентира ежегодна проверка на тези уредби. И все пак – трябва ли да мерим осветеността ежегодно, ако нищо в осветителните уредби не е променяно?

(Към пълния текст >>>).


Усмивка от деня


Защо Бог е създал първо мъжа, а после – жената?

За да изваеш шедьовър се започва със скица…

(Още анекдоти >>>)


G+grupa

В сайта са ползвани изображения от

Pixabay