Към приятелите на сайта

ЗБУТ - азбука

Здравейте, приятели на трудовата безопасност!

В „ЗБУТ за начинаещи и не само за тях“ ще намерите много полезна информация.

Сайтът е ориентиран основно към специалистите в малки предприятия. Но е сигурно, че всички останали също ще открият нещичко по темите, които ги интересуват. Независимо дали са работодатели, работещи, или лица, проявяващи интерес към осигуряването на безопасност и здраве при работа.

Специален акцент е поставен върху материали, изясняващи на достъпен език основни понятия и изисквания при осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Можете да ги ползвате в раздела  „ЗБУТ – Азбука“…           

<< Още за psnedev.com >>

Актуално

24.11.2020г.

Коронавирусът стана причина и за първата промяна в Наредба № 5 от 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска.

Добавена е нова т. 3 към чл. 11, ал. 2 със съдържание: „3. при извънредна епидемична обстановка”.

Нека си припомним, че чл. 11 регламентира кога трябва да се извърши преразглеждане на оценката на риска.

Промяната е обнародвана в Държавен вестник, бр. 100 / 24.11.2020г. чрез изменение на заключителните разпоредби на друг нормативен акт (в случая – $14 от Наредба № 4 от 14 октомври 2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа).

В същия брой на ДВ се правят изменения и на цитираната по-горе Наредба № 4 от 14 октомври 2002 г. С тях можете да се запознаете  от тази страница.

———————-

Още полезна информация ще намерите ТУК.

Най-новото в сайта

В раздел От дата
 Блог 06.11.2020
 Полезни статии 26.05.2020
 ЗБУТ – Хипермаркет 24.11.2020

ЗБУТ – Още по темата

Най-новото в блога

ЗБУТ – Съдебна практика

Избрано от: Пожарна безопасност за начинаещи

Зона за релаксация

ЗБУТ - релаксация