ЗБУТ – светът на трудовата безопасност

 

ЗБУТ и БЗР не са древни чудовища.
ЗБУТ (Здравословни и Безопасни Условия на Труд) и БЗР (Безопасност и Здраве при Работа) представляват лабиринт от дейности,  понятия и познания, които трябва да гарантират, че ще се приберем от работа живи и здрави… 

(Към страницата >>>)Водещата тема днес

Оценка на безопасността при съхранение на опасни химични вещества и смеси

Опасни химични вещества и смеси се използват на много места в трудовата ни дейност. Спектърът на опасностите е широк – някои продукти са пожароопасни, други – взривоопасни, трети – канцерогенни, оксидиращи или са под високо налягане…

Как да съхраняваме тези продукти? А как да оценим безопасността при съхранението?

(Към пълния текст на публикацията >>>).

Приятно четене 🙂


Коментари


Най-новото в сайта

В раздел От дата
 Блог  08.11.2018
 Публикации  03.11.2018
 ЗБУТ – Хипермаркет  08.11.2018
 ЗБУТ – Азбука  04.04.2018
 ЗБУТ – Видеоклуб  30.08.2018

ЗБУТ - озновни понятия - обучение

Акценти в psnedev.com


Normativna_uredba

В поредицата ЗБУТ – Азбука ще бъдат разглеждани основните понятия от света на трудовата безопасност.
Защо „Азбука“? В този кратък учебник съм подбрал теми, съдържащи най-важните правила и изисквания за осигуряване на ЗБУТ (здравословни и безопасни условия на труд). Те ще ви помогнат да опресните знанията си или да научите нови неща, на които досега не сте обръщали внимание… (Към ЗБУТ – Азбука >>>) 


Videoclub-2

Проучвания показват, че едно съдържателно видео носи повече информация от много страници текст. Виртуалното пространство предлага милиони видеосюжети за какво ли не. В  ЗБУТ – Видеоклуб  ще се постарая да подбирам и представям интересни и поучителни  видеоматериали от областта на ЗБУТ(Към ЗБУТ – Видеоклуб >>>)


Подаръци

Добре дошли в  ЗБУТ – хипермаркет – вашият безплатен магазин за подаръци!
Няма да забравя как в отминалите студентските години един от преподавателите ми провеждаше изпити по неговия предмет – всички учебници, записки, справочници и други помощни материали се поставяха на масата, а докато развивахме писмено изтеглените въпроси, имахме възможност да ги ползваме свободно… (Към ЗБУТ – Хипермаркет >>>)


Избрано от psnedev.com


Изпълнение на предписание от Инспекцията по труда след регламентирания срок.

Проверяват ни от ИТ, дават задължително предписание… Срокът на предписанието е 10.10.2018г., но по ред причини сме го изпълнили едва на 25.10.2018г…

Ще ни санкционират ли при повторна проверка?

(Към пълния текст >>>).


Усмивка от деня


Възрастна дама пътува с такси.
– Бихте ли спрели ей там?
– Къде, госпожо? До къщата ли?
– Не, малко по-напред.
– До електрическия стълб?
– Ами… още по-напред, до дървото.
– Тук ли?
– Не, не, ако може до онова малко кученце.
– До предните му крачета, до задните му крачета или до опашцицата? – не издържа шофьорът.

(Още анекдоти >>>)


G+grupa

В сайта са ползвани изображения от

Pixabay