ЗБУТ – АЗБУКА

ЗБУТ - озновни понятия - обучение

В поредицата “ЗБУТ – Азбука” са представени основните понятия от света на трудовата безопасност.

Защо “Азбука”? В този кратък учебник съм подбрал теми, съдържащи най-важните правила и изисквания за осигуряване на ЗБУТ (здравословни и безопасни условия на труд). Те ще ви помогнат да опресните знанията си или да научите нови неща, на които досега не сте обръщали внимание (просто защото фирмата ви е малка и едва ли някой е “в час” с материала). А няма да е приятно да се сблъскате с тях за първи път едва при внезапна проверка от Инспекцията по труда

Накратко:

Ако сте работодател, тези знания ще ви дадат възможност да упражнявате правата си и да изисквате от екипа осигуряване на безопасност и здраве при работа (БЗР) за персонала.

Ако сте работещ – ще бъдете наясно какво да очаквате от шефа и къде може да “сгазите лука”, излагайки на опасност себе си и околните.

А ако сте новоназначено длъжностно лице по БЗР, което се чуди и мае откъде да я подхване – направете си голяма кана с кафе и започнете с четене на основните теми тук. Бавно и спокойно, с разбиране и осмисляне 🙂 . В сайта можете да ползвате безплатно и основните нормативни документи, касаещи трудовата безопасност – намират се в нашата електронна библиотека “ЗБУТ – Хипермаркет”, секция “Нормативни документи”.

Същото важи и за малки фирми с по няколко работника, наети по трудов договор (защо ли назначих жената и тъщата, те и така си работеха усърдно…). Само че… трябва да сварите 2 – 3 кани с кафе (не препоръчвам енергийни напитки).

Ще обобщя – и с един, и с 501 наети работещи – правилата за осигуряване на ЗБУТ и нормативните документи са (почти) едни и същи. Както и основните теми, с които препоръчвам да се запознаете. Колкото по-рано, толкова по-добре!

За удобство освен тук, линкове към статиите за основните понятия на трудовата безопасност от поредицата “ЗБУТ – Азбука” са достъпни и в десния панел на всяка друга страница в сайта.

Основни теми:

Hello-1

ЗБУТ в няколко думи Инструктажи
Предпазни средства Обучения
Фактори на работната  среда Ел. безопасност
Съоръжения с повишена опасност Пожарна безопасност
Оценка на риска КУТ и ГУТ
Опасности на работното място Трудоустрояване
Работодател Работещ
Длъжностно  лице по БЗР Служба по трудова медицина
Трудовa злополукa Медицински прегледи
Физиологичен режим на труд и почивка Знаци и сигнали за безопасност
Инспекция по труда  И още…