ЗБУТ – АЗБУКА

Rabotnik-1

В поредицата „ЗБУТ – Азбука“ ще бъдат разглеждани основни понятия от света на трудовата безопасност.

Защо „Азбука“? Подбрал съм теми, съдържащи най-важните правила и изисквания за осигуряване на ЗБУТ (здравословни и безопасни условия на труд). Те ще ви помогнат да опресните знанията си или да научите нови неща, на които досега не сте обръщали внимание (просто защото фирмата ви е малка и едва ли някой е „в час“ с материала). А няма да е приятно да се сблъскате с тях за първи път едва при внезапна проверка от Инспекцията по труда…

Накратко – ако сте работодател, тези знания ще ви дадат възможност да упражнявате правата си и да изисквате от екипа осигуряване на безопасност и здраве при работа (БЗР) за персонала. Ако сте работещ – ще бъдете наясно какво да очаквате от шефа и къде може да „сгазите лука“, излагайки на опасност себе си и околните.

Основните теми:

ЗБУТ в няколко думи Инструктажи
Предпазни средства Обучения
Фактори на работната  среда Ел. безопасност
Съоръжения с повишена опасност Пожарна безопасност
Оценка на риска КУТ и ГУТ
Опасности на работното място Трудоустрояване
Работодател Работещ
Длъжностно  лице по БЗР Служба по трудова медицина
Трудовa злополукa Медицински прегледи
Физиологичен режим на труд и почивка Знаци и сигнали за безопасност
 И още…