За мен

Както вече бе споменато в страницата “За сайта”,  осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) представлява лабиринт от дейности,  понятия и познания, които трябва да гарантират, че ще се приберем от работа живи и здрави.

Целта ми е да ви преведа възможно най-лесно през този лабиринт.
Да ви запозная с азбуката на ЗБУТ.
На достъпен език. Като за начинаещи. Независимо дали сте работодател, работещ, или просто човек, обогатяващ знанията си.
Сигурно ще си говорим и за нещата от живота. А щипка добро настроение няма да е излишна.

Добре дошли в моя скромен сайт с насоченост ЗБУТ.
Скромен… почти колкото мен  🙂
Тук стъпка по стъпка ще се постарая да предоставям на нуждаещите се безплатна информация за отделните аспекти на ЗБУТ – област, в която мога да твърдя, че поназнайвам нещичко…
И за това, които ме вълнува… И не само…

Кое ме подтикна да направя ЗБУТ – сайт? Помня колко бе трудно в началото, когато не знаех откъде да започна. И колко бе трудно доскоро, когато познати ме молеха да им дам “нещо по охрана на труда”. Сега вече е лесно – пращам ги да прегледат материалите в раздела “ЗБУТ – Азбука” 🙂

Кратката ми визитка – Пламен Недев, инженер, специалист по здраве и безопасност при работа. Натрупал богат опит в голяма фирма с много опасности и рискове. И не само там.
Преживял, видял и осмислил много… Благодарение и на екипите, с който съм имал честта и удоволствието да работя.

Приятно ми е да се запознаем!
Вярвам, че ще откриете това, което търсите…
Е, ако не сега, то при следващото си посещение 😉


Относно материалите, които ви предлагам – ползвайте ги без ограничения и в работата си, и у дома.

Но ако желаете да ги публикувате някъде – очаквам да ме уведомите. И да поставите линк към сайта ми. Така ще помогнете на ваши знайни и незнайни колеги по ЗБУТ – съдба да получат информация от първоизточника. Както аз се опитвам да помогна на вас в свободното си време…

А иначе… В интернет-пространството има инструменти, с които се откриват нелегално копирани авторски материали. Ползвам ги! И вече мога да посоча сайтове-пирати, предлагащи платени услуги, които тайничко са копи-пейстнали пасажи от мои текстове. Засега гледам на това с усмивка… Засега…

В заключение – добре дошли в psnedev.com, настанете се удобно, чувствайте се като у дома си, но… избягвайте да крадете прибори от масата 😉


Необходимо уточнение (в отговор на някои запитвания).

“ЗБУТ за начинаещи и не само за тях” и сайтът psnedev.com са частен проект на инж. Пламен Недев.

Този проект не ангажира по никакъв начин Министерството на труда и социалната политика и Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” с нейните териториални структури.

Към настоящия момент авторът не притежава (и не работи в) служби по трудова медицина, лаборатории за измервания, както и фирми за технически надзор, продажба на ЛПС, консултантски дейности, сертификация и одитиране на системи за управление и т.н.

Ето защо сайтът не предлага услуги по обследване на предприятия, оценяване на производствени и други рискове, измерване на фактори на работна среда и електробезопасност, технически надзор на СПО, подготовка и сертифициране на системи за управление, разработка на документация (правилници, правила, инструкции, указания, заповеди…) по БЗР, изнасяне на лекции, провеждане на обучения и други аналогични дейности. Не се дават и консултации (по телефон или на място във фирмата ви). Нито безплатно, нито срещу добро заплащане. 

Друго (немаловажно) уточнение.

В “ЗБУТ за начинаещи и не само за тях” понякога ще видите реклами. Те са автоматични, различни са за всеки читател, и се определят от Мистър “G”, а не от собственика на сайта. А Мистър “G” ще ви предложи това, от което си мисли, че се интересувате. Така че ако видите например “Как да вдигнем дедовия” (оплакаха ми се и от такава реклама), си помислете дали някой тайничко не гледа “пъшкащи” сайтове на същия компютър 🙂 🙂 🙂 .