Идентификационната карта на ИТ мина в нелегалност

Тамата на днешния ми коментар е т.н. Идентификационна карта. Това е документ, който трябва да попълним при проверка от Инспекцията по труда (ИТ).

Картата изисква разностранна информация за фирмата ни: предмет на дейност, подразделения, нает персонал, брой работни места, наличие на производствени рискове, данни за оценката на риска, за КУТ, за длъжностното лице по БЗР… и за какво ли още не.

Не без основание някои специалисти по БЗР са на мнение, че идентификационната карта на ИТ на практика е излишна, защото информацията в нея се съдържа и в подаваната Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ.  Все пак според мен цитираната Декларация по чл. 15 в повечето случаи се попълва, подава и… забравя, докато идентификационната карта ни кара да направим „преговор“ и си припомним важни неща относно организацията на работата и трудовата безопасност към настоящия момент.

Данните, попълвани в Идентификационната карта на ИТ, изискват проверка и уточняване, а това отнема време. Затова, особено в местата, където проверките от Инспекцията по труда са редовни, е добра практика още преди пристигането на контролните органи да прегледате и актуализирате информацията в документа. За целта обаче трябва да разполагате с актуалния формуляр на картата.

Откъде да си го намерите? И аз, както и почти всички други вярвам, че „Гугъл-чичко знае всичко“. Затова го попитах. След 0,35 секунди получих около 5500 резултата. Интересуваха ме само тези от сайта на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ). Защо? За да съм сигурен, че ползвам последния вариант на бланката (иначе има много сайтове, които предлагат тази карта, и аз я имам, но никой не може да гарантира, че е актуалната).

„То било лесно“ – си казах, когато отворих следната страница:

Да, ама не! Кликнах на линка и…

Ха сега, де! Следващият резултат на търсачката ме изпрати в страница за формуляри на ИА ГИТ.

Прегледах тази страница четири пъти – отгоре надолу, отдолу нагоре, отляво надясно и отдясно наляво. Идентификационна карта така и не видях.

Затова реших да пия… една студена бира? Не, реших да пия вода от извора. И направих запитване до ИА ГИТ откъде можем да си свалим картата. Както винаги, отговориха коректно и бързо. А отговорът гласи:

„Във връзка с получено в ИА „Главна инспекция по труда“ Ваше писмо (входящ номер и дата), Ви уведомяваме следното:  
Бланката на Идентификационна карта се предоставя за попълване от работодателите в хартиен или електронен вид само в рамките на образувани административни производства от контролните органи на ИА „Главна инспекция по труда“. Същата не е налична на интернет страницата на Агенцията.“

Казано накратко – Идентификационната карта на Инспекцията по труда вече мина в нелегалност. За да я получите, трябва да чакате проверка. Нямам обяснение защо е така, сигурно има причина, но…

 

Още по темата:

Инспекция по труда