COVID-19 и задълженията на работодателя

С 201 гласа “за” парламентът прие предложението на правителството да бъде въведено извънредно положение заради заплахите от короновируса. Тези мерки засягат всички и имат за цел намаляване на рисковете от бързо разпространение на пандемията.

От своя страна Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ чрез своя пресцентър разпространи съобщение, в което се напомня за задълженията на работодателя при възникване на нови рискове за персонала.

Досетихте се, нали? Става дума за оценката на риска. И по-точно за нейното преразглеждане в случай на необходимост. А едва ли някой ще оспори, че заразяването с COVID-19 е точно такъв риск.

Нека припомня – основните задължения на работодателя в такива случаи са:

 • Преразглеждане и допълване на оценката на риска;
 • Предприемане на мерки за минимизирането на новите рискове за здравето и безопасността.

Мерките за защита от COVID-19 трябва да бъдат съобразени с препоръките на компетентните медицински специалисти. Оттук следва, че при разработката им трябва да се търси съдействие от лекаря на обслужващата ви служба по трудова медицина.

Самите мерки се делят на две групи: организационни и технически.

Част от организационните мерки за защита от коронавирус COVID-19 обхващат:

 • Оценяването на риска от евентуална зараза. Това зависи както от големината на фирмата, така и от организацията на работата (в цех със 100 работници рискът е по-голям в сравнение с офис, където работят двама души). Тук следва да се отчете и евентуалното обслужване на външни клиенти, възможността за работа от разстояние и други подобни фактори.
 • Информиране на работещите за риска и прилаганите мерки за защита. Как да направим това информиране? Разбира се, чрез провеждане на извънреден инструктаж от отговорните за това длъжностни лица.
 • Регламентиране на ред за информиране на всички работещи в случай на заболяло лице, с което те са били в контакт.
 • Анализ на задълженията по длъжностна характеристика с цел определяне на лицата, за които контактите с потенциални вирусоносители не могат да бъдат ограничени. За такива лица трябва да се предвидят специални мерки за защита, включително и допълнително осигуряване на лични предпазни средства.
 • Създаване на организация за редовно почистване и дезинфекциране на работните места и санитарните възли.
 • Въвеждане на физиологичен режим на труд и почивка, или промяна на съществуващия такъв, позволяващ по-чести почивки от основната трудова дейност за прилагане на хигиенни мерки, включително дезинфекциране на работните помещения.
 • Разработване на писмени инструкции или указания относно процедура, която следва да се прилага в случай на контакт с лице, за което е установено, че е носител на вируса.

Ежедневен инструктаж - опасни хим. вещества

Някои технически мерки защита от коронавирус COVID-19:

 • Осигуряване на дезинфектанти и измиващи препарати.
 • Осигуряване на подходящи лични предпазни средства (например лицеви маски за защита на горните дихателни пътища за еднократна или многократна употреба, специални защитни ръкавици и др.).
 • Доставка и монтаж на специални контейнери за съхранение на използваните личните предпазни средства и използваните хигиенни материали.

С пълния текст на съобщението на ИА “ГИТ” можете да се запознаете ТУК.

И още нещо немаловажно.

Във всички препоръки за защита от заразяване специално място се отделя на измиването на ръцете след допир до места с висок риск от наличие на зарази (дръжки на врати, банкноти и монети, бутони на банкомати и много други).

А знаем ли как правилно да си мием ръцете? Въпросът предизвиква усмивки, но съм готов да се обзаложа, че отговорът в преобладаващия брой случаи е отрицателен!

Ето защо предлагам да отделите още само две кратки минутки и изгледате видеоклипа, който прилагам. Той е изготвен от Националния център по заразни и паразитни болести и освен основните правила за защита от COVID-19 включва и полезна демонстрация как трябва да мием ръцете си съгласно указанията на Световната здравна организация.

А сега май е време за самоподготовка и практическо занятие с цялото семейство в банята.

Успех!

Още по темата:

Инспекциите по труда променят организацията на работа