Етикет: кодекс на труда

Уволняват ни след проверка за почтеност

ЗБУТ - Кодекс на труда

В бр. 7 / 19.01.2018г. е обнародвана поредната промяна в Кодекса на труда. Въведена е нова т. 11 към чл. 330, ал. 2. Припомням, че това е членът, по който работодателят прекратява трудовия ни договор без предизвестие. Съгласно новата точка можем да се простим с работата си, ако не издържим т.н. „проверка за почтеност„, предвидена

Continue reading

Промени в Кодекса на труда

  По данни от инспекциите по труда ежегодно в България работодателите дължат на персонала си между 30 и 90 милиона лева неизплатени заплати. Особено голям е проблемът при лицата с прекратени трудови правоотношения. След обнародваните в петък, 22 декември 2017г. промени в Кодекса на труда, влезли в сила незабавно, тези проблеми са на път да

Continue reading