Как да намалим влиянието на високите температури при работа

И пак е лято. И пак е горещо (е, понякога). Време е да си припомним как да облекчим условията на труд, когато навън температурите са много високи, а „слънцето спряло сърдито пече“.

В публикацията ми „Работа при високи температури“ отпреди година разгледах нормативните изисквания, задълженията на работодателя и влиянието на тези температури върху човешкия организъм (би било от полза да си припомните информацията в тази публикация).

Днес ще доразвия темата.

Работа при високи температури на закрито.

Високите температури в производствените помещения могат да се дължат както на външни фактори (температура на околната среда), така и на ползваното технологично оборудване (в леярни, пекарни и в други производства).

Прилагат се различни начини за облекчаване на неблагоприятните условия. Ето няколко идеи:

 • осигуряване на охлаждане на въздуха или климатизация (при помещения, в които това е възможно и обосновано);
 • осигуряване на място за почивка с нормална температура;
 • осигуряване на вентилатори (локални, например върху бюрото или работното място, или общи – на стойки в помещението или на тавана);
 • проверка дали прозорците могат да се отварят лесно с цел поддържане на въздушна циркулация;
 • ако слънчевите лъчи попадат директно върху местата на работещите, би могло да се монтират щори, сенници, отразяващо фолио върху стъклата на прозорците или други подобни;
 • при възможност (например в офис) да се извърши преподреждане на обзавеждането или оборудването с цел поставяне в по-сенчестите участъци на помещението;
 • да се осигури достъп до диспенсери или хладилници за студена вода (не се препоръчват кофеинови или газирани напитки).

Като допълнение – могат да се облекчат някои изисквания към работещите, например увеличаване на почивките, смекчаване на изискванията към дрескода (относно носене на вратовръзки, напълно закопчано униформено облекло…).

Опасни вещества - прах

Работа при високи температури на открито и пряко излагане на слънчеви лъчи.

Когато сме на плажа шоколадовият тен винаги е бил обект на завист. Но когато сме на работа…

Знаем, че продължителното излагане на директна слънчева светлина е вредно за кожата. Причина за това са ултравиолетовите лъчи. Особено висок е рискът при хората със светла кожа. В краткосрочен план дори лекото зачервяване на кожата вече е признак за увреждането й. При по-продължително въздействие може да се стигне до слънчево изгаряне, образуване на мехури и стареене на кожата, което от своя страна повишава риска от рак.

Работниците на открито, които най-често са изложени на този риск, включват заетите със земеделски, строителни, ремонтни или други подобни дейности.

За предпазване от слънчевите лъчи се препоръчва:

 • да не се излага кожата на излишно слънчево въздействие, например чрез работа без горно облекло (гол до кръста);
 • носене на шапка с периферия, която предпазва ушите и задната част на врата;
 • когато е възможно, да се стои на сянка (например при почивка);
 • при работа на определено място (например заваряване, някои монтажни дейности…) да се поставят временни сенници над работещите;
 • да се поемат много течности (основно вода) с цел избягване на дехидратацията;
 • прилагане на гъвкава организация на работа – да се осъществява честа ротация (смяна) на персонала, извършващ дейности при неблагоприятни условия;
 • промяна на началния / крайния час на работното време с цел използване на по-хладните часове.

Каска - предпазване

Работа при високи температури и ползване на лични предпазни средства (ЛПС).

Не трябва да забравяме, че в общия случай личните предпазни средства намаляват способността на тялото да изпарява потта. Ако ЛПС е от по-стар модел, неудобно или тежко, то вероятно ще допринесе за повишаване на топлината на тялото. Поради тази причина носенето на ЛПС при високи температури в някои случаи бързо може да увеличи риска от топлинен стрес.

Това означава ли, че трябва да се работи без ЛПС или тези средства да не се поставят правилно (например каска, формално „нахлупена“ на върха на главата, но без да е закопчан подбрадникът)? Категорично НЕ! Но може да се опита следното:

 • да се свалят ЛПС веднага след като отпадне необходимостта от ползването им (например при кратковременните почивки), това ще попречи на топлината, задържана в тях, да продължи да нагрява тялото;
 • смяна на мокри / изпотени ЛПС (например ръкавици) и облекло;
 • съобразно оценката на риска и характера на конкретната работа за деня да се оптимизира видът на използваните ЛПС, например да се носят каски с вентилационни отвори и / или с по-светъл цвят, ползване на предпазни шапки вместо каски (но не забравяйте, че в общия случай за много от рисковете предпазната шапка не заменя каската), по-леки и проветриви защитни обувки…;
 • да се намали интензивността на физическото натоварване;
 • да се осигурява по-дълго време за почивка и възстановяване.

И тук трябва да се наблегне на осигуряването на достатъчно количество питейна вода и гъвкавата организация на работата (ротация на персонала, увеличен брой почивки, промяна на началото / края на работното време с цел работа през по-хладната част на деня и т.н.).

 

Още по темата:

Работа при високи температури