Отново за правоспособността при работа с храсторез

В ежедневието ползването на моторни триони, храсторези и друга аналогична земеделска и горска техника се среща много често.

В публикацията ми „Ползвате храсторез – а имате ли документ за правоспособност?“ разясних, че за този вид техника се изисква правоспособност от категория Тпс – преносима и стационарна техника. Ако работите с такава техника и персоналът има изискващата се правоспособност – добре. В противен случай ще трябва да се обърнете към фирма, която притежава удостоверение за регистрация за извършване на обучение на работещите с техниката лица. Кой има право да извършва обучения и издава документ за правоспособност можете да си припомните от друга моя публикация – „Обучение за работа с храсторез“.

Днес ще се спра на още един „тънък“ момент. Имате например моторен трион. Той е категоризиран като земеделска и горска техника. Да, ама вие не го ползвате нито в земеделието, нито в гората. А на строителен обект или във фирма, продаваща дърва за огрев. И тогава ли ви е необходим документ за правоспособност? Или можем да се задоволим само с вътрешнофирмено обучение по Наредба РД-07-2?

Подобен въпрос е зададен на страницата за въпроси и отговори на Министерството на труда и социалната политика. Краткият отговор на експертите от министерството – правоспособност е необходима, защото нормативната уредба не прави разграничение по отношение мястото на работа със съответната техника. А възможността за евентуална замяна на обучението за придобиване на правоспособност с друг вид обучение е от компетентността на Министерството на земеделието. Доколкото ми е известно, то не е правило подобно тълкуване.

Тук е важно да уточним:

С пълния текст на въпроса и отговора можете да се запознаете в нашия „ЗБУТ – Хипермаркет“, секция „Полезна информация“.

 

Още по темата:

Ползвате храсторез – а имате ли документ за правоспособност?

Обучение за работа с храсторез