Дейности за осигуряване на ЗБУТ през януари

Вече е януари. Новогодишните фойерверки отшумяха. Е, някъде такива нямаше, а бездомните кучета и котки би трябвало да са признателни за това на съответните кметове (злите езици говорят, че май истинската причина била спазването на противоепидемичните мерки, но… не желая да си навличам врагове с коментари по болната за мнозина тема).

С две думи – трябва да сте се преборили с махмурлука и да се захващате за работа. Ще припомня две важни неща, които ви предстоят.

Определяне на работни места за трудоустрояване.

Накратко. Срокът за изпълнение на тази задача е ежегодно до края на месец януари. Изискването е регламентирано в чл. 315 от Кодекса на труда (можете да го ползвате безплатно в нашия „ЗБУТ – Хипермаркет“, секция „Нормативни документи“). Отнася се за предприятия, в които работят повече от 50 работници и служители.

Броят на работните места за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност зависи от основната икономическа дейност на предприятието ви. Трябва да се спазват минималните проценти съгласно Наредба № РД-07-1 от 2.02.2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност

Самите места се обсъждат и определят от комисия по трудоустрояване.

Хора с увреждания

Нека не забравяме, че и Законът за хората с увреждания в своя чл. 38 регламентира задължителни квоти за назначаване на лица с трайни увреждания. Неспазването на квотите се санкционира… На пръв поглед двете неща се припокриват, но ви уверявам, че не е така!

По-изчерпателна информация по темата можете да откриете в публикацията ми „Време е да определим работни места за трудоустрояване“.

Изготвяне на анализ за дейността и състоянието на безопасните и здравословни условия на труд.

Съгласно чл. 10 от Наредба № 3 от 27 юли 1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове (можете да ползвате наредбата безплатно в нашия „ЗБУТ – Хипермаркет“) периодично през годината и за всяка изтекла година органите за безопасност и здраве при работа изготвят анализ на дейността и състоянието на безопасните и здравословни условия на труд.

Този анализ се обсъжда в комитетите по условия на труд (КУТ) и от ръководството на предприятието.

Добра практика е анализът за изтеклата година да се изготви в началото й, макар и да няма изричен нормативен текст, който регламентира това.

Никога досега не сте писали такъв анализ? Време е да го направите. Не само защото от Инспекцията по труда могат да го поискат. Не знаете как? В публикацията „Изготвяте ли анализ за дейността по БЗР“ съм се постарал да дам препоръки какво да съдържа анализът и как да го изготвите, за да ви бъде от полза.

 

Още по темата:

Длъжностно лице по БЗР

Трудоустрояване на лица с намалена работоспособност