Инструктаж при смяна на раб. място

Инструктаж при смяна на работното място

В материала Инструктажи от поредицата ЗБУТ – Азбука подробно разгледах изискванията за провеждане на инструктажи по безопасност и здраве при работа.

Подзаконовият нормативен акт, регламентиращ тези изисквания, е НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (можете да ползвате безплатно копие на наредбата в нашия ЗБУТ – Хипермаркет).

KUT-2

Уместно е да припомним видовете инструктажи:

  • начален;
  • на работното място;
  • периодичен;
  • ежедневен;
  • извънреден.

В практиката нерядко възникват специфични казуси, за които не могат да се открият точни регламентиращи текстове. Един от тези казуси е свързан с инструктирането на лица, преместени на друга работа. Какъв инструктаж следва да се проведе в този случай?

Отделни публикации в безбрежното интернет-пространство съветват да проведем извънреден инструктаж. Основание – чл. 16 от Наредба РД-07-2.

Инструктаж-книга

Действително, в чл. 16, ал.1, т.3 на наредбата е записано, че извънреден инструктаж се провежда „при промяна на технологичния процес, при въвеждане на нови машини и съоръжения, при промяна на работното място или организацията на работа“. Само че… правим ли разлика между „промяна на работно място“ и „смяна на работно място“?

Нека поясня.

Промяна на работно място:

Иван е стругар, работното му място е в стругарното помещение. За да улесни работата му, ръководството на фирмата решава да монтира в това помещение шмиргел. Налице е промяна на съществуващото работно място и на Иван трябва да се проведе и документира извънреден инструктаж съгласно установения ред в предприятието.

Цех-стругарен

Смяна на работно място:

На счетоводителя Драган му писва да работи в счетоводството. Заплатата е ниска, дамският колектив не му е по сърце… Узнава, че в цех „Опаковане на готова продукция“ на фирмата търсят работници, възнаграждението е много по-високо, има допълнително материално стимулиране… Драган подава съответните документи и мечтата му се сбъдва – преназначават го. Какъв инструктаж трябва да му се проведе?  Спецификите на трудовата дейност в цех „Опаковане на готова продукция“ са непознати на счетоводителя, работи се с много и различни съоръжения, инструменти и пособия – такери, пистолети за горещ въздух, палетни колички, телфери… Нямат нищо общо с папките, компютъра и сметачната машина в счетоводството.

Specialist

Достатъчен ли е извънреден инструктаж и… почвай да опаковаш? Категорично, не! Необходимо е „практическо запознаване на работника или служителя с конкретните изисквания за безопасното изпълнение на трудовата дейност“. Провежда се на работното място, преди да бъде възложена самостоятелна работа. Както се досещате, това вече е инструктаж на работното място (чл. 13 от Наредба РД-07-2). И още нещо много важно – Драган трябва да бъде допуснат до самостоятелна работа от съответния ръководител. За целта ръководителят трябва да се убеди, че работещият познава правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, отнасящи се за извършваната от него дейност. А допускане до самостоятелна работа съгласно наредбата се прави само след инструктаж на работното място!

ЗБУТ - мнения на МТСП

Направих си труда да потърся становища на експерти от МТСП по сходни казуси в рубриката им „Въпроси и отговори“. И там се изразява мнение, че при промяна в изпълняваната работа следва да се проведе инструктаж на работното място.

Конкретен коментар съм приложил отново в ЗБУТ – Хипермаркет, секция „Полезна информация“.

 

Още по темата:

Инструктажи

Документиране на инструктажите

Извънреден инструктаж при няколко основания