Зимно облекло

Ватираната шуба – ЛПС или работно облекло?

След пролетта идва лято, след лятото – есен, след есента – зима. Остаряваме бавно, неусетно дори…

Добрите работодатели не пропускат да се погрижат за работниците си през зимата. Особено ако персоналът в преобладаващата част от работното време се труди на открито, например в строителството.

Stroiteli

Важен елемент от зимната подготовка във фирмите е осигуряване на топлозащитно облекло. Това, за което често се спори при раздаването му на работещите, е какво всъщност представлява ватираната шуба – лично предпазно средство (ЛПС) или работно облекло.

Ще припомня – нормативните документи, имащи отношение към спора, са два:

  • Наредба за безплатното работно и униформено облекло;
  • Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място.

Качени са за безплатно ползване в нашия “ЗБУТ – Хипермаркет“, секция “Нормативни документи“.

Naredbi-ZBUT

Съгласно първата наредба, работно облекло се осигурява, за да се запази личното облекло на работниците и служителите при извършване на възложената работа. Ватираната шуба предпазва ли личното ни облекло? Безспорно, да.

Съгласно втората облекло, което не е специално предназначено за опазване на здравето и безопасността на работещия, не е лично предпазно средство. Освен това при използване на ЛПС има редица изисквания – оценяване на рисковете, определяне на характеристиките им, провеждане на обучение и демонстрация за използването, съхраняването и начините за проверка на изправността на личните предпазни средства… Ако приемем, че ватираната шуба е такова средство, ще трябва ли да ни обучават как се използва?

Зимно облекло

Наредба 3 / 2001г. включва две приложения. В т. 6 “Защита на тялото и горните крайници” от Приложение 1 – неизчерпателен списък на дейностите, които могат да изискват прилагане на ЛПС, са изброени няколко вида защитни облекла, но тези за защита от студ не фигурират там. Но пък в т. 7 са дадени дейности на открито при дъжд и студ… А в Приложение 2 – неизчерпателен списък на ЛПС…, са включени облекла за защита от студ.

Последно – облекло или ЛПС?

ЗБУТ - мнения на МТСП

Аналогичен въпрос е зададен в рубриката “Въпроси и отговори” на МТСП. Становището, че ватираните облекла са ЛПС, се базира точно на Приложение 2 към Наредба 3 / 2001г.:

Цитат

“…Неизчерпателният списък на дейности, които могат да изискват прилагане на лични предпазни средства, съгласно приложение № 1 към чл. 17, ал. 1 от Наредба № 3, съдържа в т. 7.1 „Работа на открито при дъжд и студ“ (Защита от неблагоприятни климатични въздействия). Неизчерпателният списък на лични предпазни средства приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредба № 3, съдържа в т. 9.2.6 „Термични (за защита от студ) облекла“. В тази връзка, считаме за целесъобрано ватираният работен костюм при работа на открито за зимния период да се предоставя като ЛПС (специално работно облекло), на основание Наредба № 3 от 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място.”

С пълния текст на въпроса и отговора можете да се запознаете в нашия “ЗБУТ – Хипермаркет“, секция “Полезна информация“.

 

Още по темата:

Предпазни средства