Саниране

Промени в пожарна наредба Iз-1971 / 29.10.2009г.

Времето още не е заличило спомена от големи трагедии вследствие пожари в многоетажни сгради.

На 14.06.2017г. пожар в 24-етажна сграда в Лондон доведе до много жертви и ранени. Разследването показа, че една от причините за бързото му разпространение е в изпълнението на външната топлоизолация.

Prom_nar-Iz1971-1

Минимизирането на рисковете и последствията от такива пожари е свързано и с актуализиране на нормативните изисквания.

У нас регламентиращ документ относно строително-техническите правила и норми за осигуряване на пожарна безопасност е Наредба Iз-1971 / 29.10.2009г.

В Държавен вестник бр. 63 / 31.07.2018г. са обнародвани поредни изменения и допълнение на тази наредба.

Акцентът е върху компонентите на системи за топлоизолация на външни повърхности на сгради.

Промените засягат основно член 14.

Актуализирани са Таблица 7.1 и Таблица 7.2.

Prom_nar-Iz1971-2

С изменения в алинея 15 на член 14 се въвеждат допълнителни изисквания към топлоизолациите на външните стени на сгради с три и повече надземни етажа (до 28м), които трябва да включват ивици от топлоизолация с клас по реакция на огън А1 или А2 с минимална широчина 20 cm:

  • на височина до 90 cm от нивото на прилежащия терен;
  • на височината на тавана на първия етаж;
  • на височината на тавана на третия етаж;
  • над тях – около или над всеки отвор (врата, прозорец) или на всеки два етажа по периметъра на строежа;
  • в някои случаи – и в подпокривното пространство…

Добавени са изисквания към ивиците, прикрепващите устройства, покритието на системите за топлоизолация, евакуационните пътища през външна открита зона на сградата, външните евакуационни стълбища и др.

Prom_nar-Iz1971-3

Промените в Наредба Iз-1971 / 29.10.2009г. влизат в сила от 01.10.2018г.

Започнатите производства по одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешение за строеж до влизането в сила на промените се довършват по досегашния ред.

С пълния текст на измененията и допълненията можете да се запознаете ТУК.

Още по темата:

Пожарна безопасност