Мускулно-скелетни смущения

Преди повече от година анонсирах новата двугодишна кампания на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа, насочена към превенцията на мускулно-скелетните смущения (МСС).

Оттогава изтече много вода… и дезинфектанти. За коронавирусите вече е ясно, че почти нищо не е съвсем ясно. Затова реших да спазя обещанието си от края на т.н. докоронавирусна епоха и да предложа на вниманието ви полезна информация за мускулно-скелетните смущения.

Мускулно-скелетни смущения – що е то?

Най-общо това са увреждания на мускули, сухожилия, стави, кости, както и свързани с тях смущения в локалното кръвообращение.

Изложени на опасност са основно гърбът, шията, раменете и горните крайници. Можем да открием такива смущения и в долните крайници на човека.

Отделни МСС могат да се диагностицират сравнително точно поради наличие на специфични симптоми. Други са свързани единствено с дискомфорт, болка и сходни оплаквания, затова в тези случаи е трудно да бъде определено конкретно заболяване.

Някои от МСС са постоянни / необратими, други се проявяват периодично, като периодите могат да бъдат с различна продължителност…

Мускулно-скелетни смущения

Разпространение на мускулно-скелетните смущения сред работещите.

По данни от проучване, проведено през 2015г., в рамките на Европейския съюз болките в гърба са най-разпространеният здравословен проблем. Следват проблемите с врата и горните крайници. Близо 43% от работниците съобщават за болки в гърба, а 41% – за мускулни болки в раменете, врата и / или горните / долните крайници. 60% от респондентите със здравословни проблеми, свързани с работата, определят мускулно-скелетните смущения като най-сериозния си здравен проблем. Над половината от тях са ползвали болнични по тази причина.

Днес нещата не са по-различни. Според Европейското проучване на предприятията относно новите и възникващите рискове за 2019 г. най-често идентифицираният рисков фактор в ЕС са повтарящите се движения с ръце, съобщени от 65 % от предприятията. Други свързани с МСС рискове включват продължително седене – 61 %, повдигане или местене на хора или тежки товари – 52 % и др.

У нас за същата 2019г. почти 75% от осигурените лица, ползвали профилактика и рехабилитация, са със заболявания на опорно-двигателния апарат.

Ето защо проблемите с МСС не трябва да се пренебрегват и подценяват.

Причини за мускулно-скелетните смущения.

Обикновено не може да се посочи само една причина за появата на МСС. Върху възникването им влияят различни фактори, често в комбинация.

Ще разгледам накратко три от тези фактори, познати като физични, организационни и индивидуални.

 1. Физични фактори.

На първо място тук трябва да споменем трудовите дейности, свързани с прилагането на сила. Към тях се причисляват вдигането, бутането, дърпането, пренасянето… Не можем да пропуснем и ползването на специализирани ръчни инструменти, изискващи прилагане на сила или генериращи вибрации (къртачи и др.).

Опасни вещества - прах

На второ място ще обърна внимание върху характера на работата и най-вече необходимостта от извършване на повтарящи се движения. От значение е и работната поза – дали е статична, непривична (например продължителна работа в наведено / клекнало положение или с ръце над нивото на раменете), дали налага продължително стоене прав или седнал. На мнозина може да изглежда смешно, но осемчасова работа зад бюрото в офиса също е сериозна предпоставка за възникване на МСС…

Към физичните фактори се причисляват и някои, които на пръв поглед нямат отношение към МСС – екстремни температури, високи нива на шум (водещи до напрягане на тялото), недостатъчно осветление…

 1. Организационни фактори.

Влиянието им не бива да се подценява. Пример – работата при висок наложен ритъм с повтаряеми движения / манипулации също е предпоставка за възникване на МСС  (тук се сещам за поточната линия от филмовата класика „Модерни времена“ на Чарли Чаплин). Недостатъците в организацията на работата (например липса на ритмични доставки на материали и комплектация) често са причина за пренапрягане и физическо претоварване. Не можем да пренебрегнем неосигуряването на достатъчно почивки, вкл. невъвеждане / неспазване на физиологичен режим на труд и почивка, работата в продължение на много часове на смени и т.н.

 1. Индивидуални фактори.

Те са свързани с конкретното лице – възраст, прекарани заболявания, физическо състояние, наднормено тегло, вредни привички като тютюнопушене… Съгласете се, че един 120-килограмов работник е изложен на по-голямо натоварване на долните крайници при изпълнение на служебните си задължения в сравнение със 70-килограмов такъв…

Важно е обаче да се вземе под внимание, че не всички МСС са причинени от работа, въпреки че трудовата дейност може да провокира отделни симптоми и това да попречи или затрудни работещия.

При кои дейности рисковете от мускулно-скелетни смущения са най-високи?

Уви, на този въпрос няма лесен и еднозначен отговор.

По-долу предлагам няколко ориентировъчни примери, които могат да дадат определени насоки при идентифициране и оценяване на рисковете.

 1. РЪЧНА РАБОТА.
 • Елементи на физическо натоварване: Вдигане, задържане, носене.
  Възможни мускулно-скелетно смущения: Болки в кръста, увреждане на междупрешленните лумбални дискове, нарушения при долните крайници (например остеоартрит на тазобедрените и коленните стави)…
  Професии / дейности: Широк кръг дейности в строителство, транспорт, селско и горско стопанство, озеленяване, металургия, металообработване, търговия и логистика (складове и др.), здравни грижи (обслужване на болни), обработка на отпадъци…
 • Елементи на физическо натоварване: Бутане и дърпане.
  Възможни мускулно-скелетно смущения: Болки в кръста, увреждане на междупрешленните лумбални дискове, мускулно-скелетни смущения в рамото и врата.
  Професии / дейности: Транспорт, търговия и логистика, здравни грижи, обработка на отпадъци, пощенски услуги, озеленяване…

Физически труд

 1. РАБОТА В НЕУДОБНА / НЕБЛАГОПРИЯТНА ПОЗА.
 • Елементи на физическо натоварване: Седене без ефективни почивки / с липса на движение.
  Възможни мускулно-скелетно смущения: Болки в кръста, мускулно-скелетни смущения в рамото и врата.
  Професии / дейности: Управление на превозни средства / строителни машини, работни места за наблюдение и управление на технологични процеси (оператори и др.)…
 • Елементи на физическо натоварване: Стоене без ефективна почивка.
  Възможни мускулно-скелетно смущения: МСС на долните крайници.
  Професии / дейности: Месопреработване (разфасовка), лекарски / медицински персонал (при операции и др.), търговия на дребно, дървообработване…
 • Елементи на физическо натоварване: Неблагоприятна работна поза (статична / динамична) през голяма част от работното време.
  Възможни мускулно-скелетно смущения: Болки в кръста, увреждане на междупрешленните лумбални дискове.
  Професии / дейности: Металообработване (заваряване и др.), работа в мини, строителство – изкопни и др. работи в ограничени пространства, фаянс, ВиК, електромонтаж, селско стопанство (зеленчукопроизводство, озеленяване и др.)…
 • Елементи на физическо натоварване: Ръце над нивото на раменете.
  Възможни мускулно-скелетно смущения: Болки в кръста, мускулно-скелетни смущения в рамото и врата.
  Професии / дейности: Строителство – мазилки, боядисване, гипсокартон…, авторемонтни дейности (в канал и др.), ремонт и поддръжка на машини и съоръжения, електромонтаж…
 • Елементи на физическо натоварване: Повтарящи се движения с висока скорост.
  Възможни мускулно-скелетно смущения: МСС на горните крайници (тендовагинит на китката и страничен епикондилит).
  Професии / дейности: Монтажни дейности на конвейр, търговия, логистика и транспортни услуги – приемане, сортиране; хранителна промишленост – преработка на месо и риба, текстил и облекло – шиене, здравни услуги – масажи…
 • Елементи на физическо натоварване: Работа, изискваща голямо натоварване / прилагане на сила.
  Възможни мускулно-скелетно смущения: Болки в кръста, МСС на горните крайници.
  Професии / дейности: Горско стопанство / градинарство (сечища), строителство (монтаж на фасади, монтаж на скеле по време на работа върху специални конструкции, дейности по разрушаване / демонтаж…), електроснабдяване – ремонт на въздушни линии и др…

Наличието на един или няколко от елементите на физическо натоварване, описани по-горе, трябва да бъде анализирано и отразено при изготвяне / актуализиране на оценката на риска за съответната длъжност / работно място. А изложените на рискове лица да преминават периодични медицински прегледи с цел своевременно откриване на МСС.

 

Още по темата:

Работната поза като рисков фактор за възникване на МСС

Рискове от МСС при управление на превозни средства

Офис мой, враг мой…