Опасни вещества

Опасни вещества – управление на дейностите

В публикацията “Опасни вещества” ви запознах с кампанията ” Здравословните работни места управляват опасните вещества” на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа.

Много вещества, използвани или възникващи на работното място, имат потенциал да причинят вреда на персонала. Важна особеност тук е, че някои от опасностите са “маскирани” – например при обработката на изделия от мрамор, гранит, варовик и др. се отделя прах, който с течение на времето може да предизвика необратими поражения върху белите дробове, а прахът, отделян при дървообработване, нерядко води до астматични пристъпи…

Опасни вещества - прах

Има и ситуации, в които трудовата дейност води до излагане на опасни вещества на лица, които не са пряко ангажирани, а пребивават случайно или епизодично на дадена площадка / работно място…

Уязвимите групи от вредното въздействие на опасните вещества са различни. Най-високи са рисковете за младите работници, тези с хронични заболявания, необучените, при извършване на нерутинни дейности, при поставените в среда с лоши условия на труд и др.

Опасни вещества - защита

Ето защо от особено значение е своевременното оценяване на рисковете и предприемане на мерки за минимизирането им или пълното им отстраняване.

Предлагам на вашето внимание кратко видео, показващо в популярен вид управлението на дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с опасни вещества.

Възможно е включване на субтитри на български език.

Приятно гледане 🙂

 

Още по темата:

Опасни вещества

Химични агенти

Оценка на безопасността при съхранение на опасни химични вещества и смеси

 

Отделете време и за другите видеоматериали в нашия “ЗБУТ – Видеоклуб” 🙂