ЗБУТ - работник

Работещ

В друга публикация от поредицата “ЗБУТ – Азбука” разгледах основните задължения на работодателя за осигуряване на ЗБУТ (здравословни и безопасни условия на труд). Неговите отговорности са изключително важни, но трудовата безопасност има и втора страна – наетите лица, пряко ангажирани с разнородни дейности в предприятието.

Тук ще се опитам да обобщя основните задължения и права на работещите по отношение на ЗБУТ.

Задължения на работещите за осигуряване на ЗБУТ.

Да се грижат за собствената си безопасност и безопасността на другите. Не случайно започвам с това изискване.  Работодателят и неговите представители не могат да са навсякъде и с всички по всяко време. Ако ние не подадем сигнал при съмнение за повреда в машината, можем да виним само себе си, щом пострадаме. Никак не е маловажно да изискваме от колегите си спазване на правилата за ЗБУТ – когато Петър изхвърля строителни отпадъци от третия етаж, все някога парчета от бетон и тухли ще паднат и върху нас.

Да се явяват на работа в състояние, което позволява безопасно изпълнение на възложените задачи. На пръв поглед в извънработно време всеки е свободен да прави каквото пожелае – да прекопае лозето, да закърпи бюджета, карайки такси цяла нощ, да му отпусне края с приятели до ранни зори.

Rab-1

Но… нека помним, че предстои работен ден. Не бихме искали в автобуса да ни вози недоспал шофьор с дъх на… досещате се. А забавените реакции в близост до струга със сигурност все някога ще доведат до злополука.

Да поддържат това състояние през целия работен ден / смяна. Важен момент – Кодексът на труда позволява на работодателя да ви отстрани от работа, ако през работното време употребявате алкохол или друго упойващо средство.

KUT-8

Не защото е безчовечен, а поради опасността от трудова злополука дори и в офиса (падането по стълбището през работно време също може да има неприятни последици, нали?). Отстраняването най-вероятно ще бъде “пакетирано” с административно наказание.

Да спазват техническите и технологичните правила.  Работим на стара гилотина или преса. Конструктивно е предвидено тя да се задейства с едновременно натискане на два бутона. Целта е двете ни ръце да са ангажирани за избягване на попадането им в опасната зона. Но… ние сме “по-умни” от машината и блокираме единия бутон с клечка. По този начин си заработваме санкция – фактът, че пет години не сме пострадали не означава, че след пет дни няма да останем (поне) без пръст…

Да спазват изискванията за безопасност и здраве при работа. Опасностите са на всяка крачка, но често самонадеяно ги подценяваме. Винаги ли слагате предпазния колан, управлявайки / пътувайки със служебния автомобил? Имате ли добра видимост, пренасяйки едрогабаритен товар с мотокар? Качвате ли се на офис-стол с колелца вместо на стълба за достигане на висок рафт?

Rab-3

Да съгласуват работата си с другите работещи. Изключваме тока от ел. табло, но дали внезапното спиране на захранваните оттам машини и съоръжения няма да предизвика инцидент?

Да ползват правилно и по предназначение предоставените им лични предпазни средства (ЛПС). Каската не е съд за съхранение на малогабаритни детайли, а ЛПС за защита на главата. Правилното й ползване налага регулиране (стягане) на околожката и поставяне на подбрадник (ако такъв се изисква). А правилната употреба на обезопасяващите обувки включва и почистването им след работа (за да не се чудим защо кожата им се е напукала и пропуска вода).

Rab-4

И още – ЛПС се дават за ползване само по време на работа. Не е допустимо да занесем антифоните и предпазните очила на вилата за ремонт през уикенда.

Да участват в провежданите обучения и инструктажи. Добрите работодатели харчат немалко средства за повишаване на знанията и уменията на персонала си. От особена важност са тези, свързани с новодоставено оборудване, машини, екипировка, съоръжения с повишена опасност… Определено сме факири със старата фадрома, но дали е така с новия челен товарач?

Да участват в задължителните периодични медицински прегледи.  Целта им е диагностициране на ранните форми на заболяванията ( в т.ч. и на професионалните болести). Бил съм свидетел как хора със силно влошено здравословно състояние всячески се опитват да го скрият поради страх от загуба на високо платена работа… А по-добре ли е да причиним тежка авария / трудова злополука след “случайно” прилошаване и загуба на равновесие?

R-tel-8

Да не извършват работа, която е противопоказна за здравословното им състояние.  Заключението за трудоустрояване от експертна лекарска комисия е задължително както за работодателя, така и за работещия.

Права на работещите за осигуряване на ЗБУТ.

В някои публикации от поредицата “ЗБУТ – Азбука” изясних правата на работещите и техните представители да бъдат информирани относно рисковете при работа, измерените фактори на работната среда, резултатите от проверки, анализи на здравословно състояние и др., да ползват безплатна храна и напитки…

Част от правата на наетите лица кореспондират със задълженията – право на обучение, право на периодични медицински прегледи…

Ще се спра на друго важно право – отказ за изпълнение на възложената работа.

Тук няма да коментирам можем ли спонтанно да спрем работа, ако не ни плащат редовно (уви, отговорът е отрицателен… макар понякога да помага…).

Rab-6

Става дума за отказа да се работи при възникнала сериозна и непосредствена опасност за живота или здравето. Той включва:

  • отказ от започване на работа;
  • отказ от продължаване на работа.

Тази възможност е законово регламентирана в Кодекса на труда и Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Rab-7

Ако опасност е налице, незабавно се уведомява прекият ръководител.

След това работодателят или прекият ръководител:

  • установяват основателността на отказа (възможно е преценката на работещия да не е обективна);
  • предприемат мерки за отстраняване на опасността (ако такава наистина съществува).

Работата се продължава по нареждане на работодателя или прекия ръководител. Все пак… не мислете, че до отстраняване на рисковете задължително ще ви осигурят свободен ден – възможно е да ви се възложи друга (безопасна) задача.

Напомням – в аналогични случаи можете да търсите и зам. председателя на КУТ / представителя на работещите в ГУТ. Те имат големи правомощия за защита на персонала при констатирани опасности.

А ако нещата излязат извън контрол – подайте сигнал в съответната  ДирекцияИнспекция по труда. Защото животът и здравето ви са над всичко!

Rab-8

Полезна информация относно административните услуги, които Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ)  предлага на работещите, ще намерите в издаденото от агенцията ръководство „Информация за работещи“. Можете да го ползвате в нашия „ЗБУТ – Хипермаркет“, секция „Ръководства и добри практики“, както и от сайта на ИА ГИТ.

Запознахте се и с другите публикации от поредицата “ЗБУТ – Азбука“, нали? 🙂