Семейни войни

Жена към половинката си:
– Все по-рядко ме забелязваш!
– Забелязвам те!
– А видя ли, чОще…