Честит 115-ти рожден ден на ГИТ

Отново е ноември. И отново Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) отбелязва своя професионален празник, който е на трети ноември.

Ще припомня, че на 03.11.1907г. княз Фердинанд подписва Указ за създаването на Инспекция по труда.

Още малко история. Можем да се гордеем, че защитата и регламентирането на правата на работещите у нас има дългогодишни традиции. Ето някои от началните стъпки в тази насока:

  • Законът за закрила на женския и детски труд – 1905г.;
  • Закон за подпомагане на държавните работници в случай на инвалидност и заболяване – 1906г.;
  • Закон за инспектората по труда – 1907г.;
  • Закон за празниците и неделната почивка – 1911г,;
  • Закон за хигиената и безопасността на труда – 1917г.;
  • През 1919г. с допълнение към Закона за хигиената и безопасността на труда в България се въвежда 8-часов работен ден…

Какво са резултатите от дейността на ИА ГИТ за деветмесечието на 2022г.?

Извършени са 32 233 бр. проверки в 27 360 бр. предприятия с около 1 200 000 заети в тях лица.

Установени са 144 815  бр. нарушения, от които 73 682 бр. са свързаните със здравословните и безопасни условия на труд.

Все още съществува практиката за работа без трудов договор – при проверките са констатирани 2464 такива случая.

Благодарение на намесата на инспекторите по труда са изплатени 1 935 841 лв. забавени трудови възнаграждения.

По време на активния летен сезон (юни – септември) са установени 6800 бр. нарушения на трудовото законодателство при извършени 1480 бр. проверки в обекти със сезонен характер в морските населени места с 36 000 заети лица в тях. Издадени са 462 бр. актове за установяване на административно нарушение.

Внимание

Някои от извършените проверките са по сигнали. ИА ГИТ отново напомня, че сигнали трябва да се подават, докато работещите още са в трудови правоотношения с работодателя си, защото след прекратяването им е много трудно да бъде оказано съдействие. Добре е сигналите да не са анонимни – много често информацията в тях не е достатъчна за извършване на ефективна проверка, а няма обратна връзка за доуточняване.

През 2022г. в ИА ГИТ  бе дадено началото на информационната кампания „Достоен труд – от теб зависи“, която включва поредица от видеа, ръководства и брошури. С тяхна помощ участниците в трудовия процес могат да разберат какви са основните им задължения по отношение декларирането на труда и какви са предимствата, когато работят на светло. Част от тези материали съм използвал и в „ЗБУТ за начинаещи“ (основно в раздел „ЗБУТ – Видеоклуб“).

Агенцията проведе и инспекционна кампания за превенция на мускулно-скелетните смущения (МСС). Тук акцентът бе поставен върху секторите „Строителство“ и „Производство на хранителни продукти“.

Инспекторите по труда редовно вземат участие в много обществени инициативи.

И това далеч не е всичко…

В заключение – нека си припомним в кои градове има регионални дирекции „Инспекция по труда“ (човек не знае кога ще му се наложи да се обърне към тях, нали?).

Пълният им списък можете да видите ТУК.

Ако желаете да подадете сигнал за нарушение, един от вариантите е да попълните формуляра за подаване на сигнал за нарушение на разпоредбите на трудовото законодателство и ЗДСл.

Мнения, предложения, препоръки и др. можете да изпращате посредством формата Обратна връзка“.

Ето и най-важните телефони на ИА ГИТ:

 

Още по темата:

Инспекция по труда