Световен ден за БЗР

Днес отново е 28-ми април – Световният ден за безопасност и здраве при работа.

Първоначално Международната организация на труда (МОТ) бе планирала през 2020г. този ден да бъде с акцент върху насилието и тормоза по време на работа.

Но днес предизвикателството, пред което са изправени правителства, работодатели, работници и обществата по целия свят е пандемията COVID-19. Ето защо през настоящата година Световният ден за безопасност и здраве при работа се съсредоточава върху справяне с инфекциозните заболявания на работното място, като се акцентира на пандемията от COVID-19. Темата е „Да спрем пандемията на работното място – безопасността и здравето при работа могат да спасят човешки живот“.

МОТ използва този ден за повишаване на осведомеността относно прилагането на безопасни практики на работните места и ролята, която играят службите за безопасност и здраве при работа (БЗР).

Повече информация и материали по темата могат да се намерят на специалната страница на сайта на МОТ.

По традиция Световният ден за БЗР е и повод за равносметка. Повод да си припомним за постигнатото и проблемите през изтеклата година. И да не забравяме, че в резултат на трудовите злополуки животът на много хора вече не е същият.

Фактите за България съгласно официалната статистика на НОИ:

Общият брой на регистрираните трудови злополуки през 2019г. у нас е 2731.

От тях:

  • 2241 са съгласно чл. 55, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (през време и във връзка или по повод на извършваната работа),
  • 490 – съгласно чл. 55, ал. 2 (по време на обичайния път при отиване или при връщане от работното място).

Броят на трудовите злополуки, станали с жени, е 1082.

Трудовите злополуки, довели до смърт на засегнатите лица, са 89 (6 от тях са с жени), а до инвалидност – 14.

По икономически дейности най-много трудови злополуки са допуснати както следва:

  • Сухопътен транспорт – 205;
  • Държавно управление – 188;
  • Търговия на дребно – 158;
  • Хуманно здравеопазване – 132;
  • Търговия на едро – 127;
  • Образование – 105;
  • Добив на метални руди – 100;
  • Строителство на сгради, производство на хранителни продукти – по 91 и т.н.

За първото тримесечие на текущата година трудовите злополуки са 586 (236 – с жени), а 14 от тях са довели до смърт.

Дали горните цифри са успокояващи или стряскащи – нека всеки да преценява сам.

Важното е да не подценяваме опасностите и рисковете.

Защото, искаме или не, около нас всеки ден ще има и хора, за които животът е песен, опасностите – преувеличени, вирусите – измислени, а правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд – тъпи формалности, отнасящи се единствено за „баламите“. Хора, които освен своето здраве и живот, застрашават и нашата безопасност…