Европейска кампания за деклариран труд

Запознайте се с Хараламби Тричков. Днес той си търси работа. Във фирмата, която се съгласява да го наеме, му предлагат или 1000 лева заплата с внасяне на данъци и осигуровки върху пълната сума, или трудов договор на минимална заплата с щедро доплащане „на ръка“. Хараламби си прави сметката и вижда, че във втория случай ще получава и харчи повече пари. Затова се съгласява точно на този вариант.

Ако Хараламби беше частен случай, с мед да го нахраниш, както казва народът. Но за съжаление не е. Особено ако е млад и здрав – за него е най-важно колко левчета ще му влязат в портфейла… За да излязат по най-бързия начин оттам.

Дали е прав при вземане на това решение? От негова гледна точка – със сигурност! Заплатите са малки, политиците – корумпирани, всички си живеят живота, пък аз да им плащам данъци?! Хайде бе! Да имат да вземат!

Но иначе…

Кампания за деклариран труд.

През месеци март, април, май и юни 2020 година нашата страна ще бъде активен участник в общоевропейската кампания за деклариран труд 2020. Тя се организира от Европейската комисия и в частност от Европейската платформа за справяне с недекларирания труд. Основната цел на тази кампания е чрез предоставяне на информация за ползите от декларирането на всички доходи и осигуряването да се мотивират настоящите и бъдещите работещи, работодателите и самонаетите да работят на светло.

За България кампанията за деклариран труд се организира от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Партньори са НАП, МТСП, както и национално представените синдикални и работодателски организации.

Целта на кампанията е да изясни какви са негативните последици от:

  •  плащането на осигурителни вноски и данъци върху по-нисък от действителния размер на трудовото възнаграждение;
  •  неплащането им изобщо.

Заплащане на ръка

Трябва да сме наясно, че заплащането „под масата“ води до:

  • По-ниско обезщетение при майчинство, безработица или заболяване. Размерът на тези обезщетения е пряко свързан със сумата, върху която са правени осигурителни вноски.
  • По-малък размер на пенсията (за младите българи това като че ли не е от значение днес, но и те все някога ще остареят, нали?).
  • По-висока възраст за пенсиониране, например ако се съгласите да ви осигуряват на непълен работен ден.
  • По-труден достъп до кредитиране (ниският официален доход едва ли ще убеди банката във вашата платежоспособност).

Лесно можем да проверим на какъв доход ни осигурява работодателят. Достатъчно е да отворим специалната страница от портала за електронни услуги в сайта на Националната агенция за приходите (НАП). Но преди това еднократно трябва да отделим малко време и да посетим офис на агенцията. Там ще ни издадат изискващия се персонален идентификационен код (ПИК) за достъп до данните.

Още няколко думи относно кампанията за деклариран труд. Тя се провежда основно чрез социалните мрежи.

Можете да разгледате и специалния канал в YouTube.

Или да посетите сайта „Заплата в плик“.

В заключение – дали ще се осигуряваме и ще плащаме данъци върху целия доход, или ще укрием част от него, съгласявайки се да получаваме пари на ръка, решаваме ние. Избираме второто? Значи сме в нарушение. Може да ни хванат, може и да ни се размине… този път. Ако имаме желание да спазваме законодателството, но няма как да се преборим с работодателя си, можем да се консултираме или да подадем сигнал на телефона на НАП 0700 18 700.