Промени в нормативни актове

Една немаловажна задача на длъжностните лица по безопасност и здраве при работа е да контролират спазването на изискванията в нормативната уредба по ЗБУТ. За целта е необходимо периодично да се следят измененията в нормативните документи.

Ако предприятието е голямо и ползва правно-информационна система, това не би представлявало проблем. Но и за работещите в по-малки фирми има удобно решение. Някои сайтове (например lex.bg) предлагат услуга за безплатно изпращане на последния брой на Държавен вестник (ДВ) на посочен от вас адрес на електронна поща. Така без проблем ще сте в крак с промените.

Обаче… дори и в този случай трябва да имате набито око. Защото някои изменения в нормативната уредба се правят „през задната врата“! Четете новия брой на Държавен вестник, очаквате да видите например промяна в Кодекса на труда, не намирате такава… И след няколко месеца откривате, че КТ е изменен! Това става с промяна в друг нормативен документ. Затова, ако ползвате услугата на lex.bg, е добре в получения мейл да хвърляте око и на списъка с променените актове.

Не съм рекламен агент на този правен портал, но в много случаи информацията за последния брой на Държавен вестник ми е помагала. Ето линк към страницата. Оттам безплатно можете да се абонирате за получаване на ДВ на мейла си.

А сега – кратка информация за две изменения в нормативни актове, направени съвсем наскоро.

== Кодекс на труда:

В “Държавен вестник”, бр. 13 от 14.02.2020г. е обнародвано изменение на чл. 107а от Кодекса на труда. Той регламентира в кои случаи на служителите, работещи по трудово правоотношение в държавната администрация, с тяхно съгласие и срещу допълнително възнаграждение може със заповед на работодателя да се възлагат допълнителни задължения във връзка с изпълнението и/или управлението на различни дейности.

ЗБУТ - Кодекс на труда

Промяната касае единствено чл. 107а, ал. 9, т. 2 и засяга управление на проекти и програми, финансирани от други международни финансови институции и донори, по които съответната администрация е бенефициент или изпълнител.  Добавеният текст в края на т. 2 е “или изпълнител”. И това е всичко (дано не сте разочаровани).

Актуализираното копие на Кодекса на труда е достъпно за безплатно ползване в нашия „ЗБУТ – Хипермаркет“.

== Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск:

Промяната е обнародвана в “Държавен вестник” – бр. 14 от 18.02.2020г. и засяга чл. 2, т. 11, като прецизира досегашните му формулировки.

Актуалният текст вече гласи: “11. в контакт с биологични агенти в клинични лаборатории, лаборатории по микробиология, по вирусология и по паразитология; в центрове и структури за трансфузионна хематология; в диализни центрове и структури за диализно лечение; в структури на лечебни и здравни заведения, в които се обслужват болни от заразни и паразитни болести, включително туберкулоза, както и с животни, експериментално заразени с биологични агенти”.

Напомням, че разяснения по тази наредба можете да намерите в публикацията ми „Допълнителен платен годишен отпуск“.