Инструмент ОХВ

Електронен инструмент за преглед на опасностите при работа с ОХВ

Редовните читатели на „ЗБУТ за начинаещи“ са информирани, че 2018 и 2019г. бяха посветени на осигуряването на безопасност при работа с опасни химически вещества (ОХВ).

„Здравословните работни места управляват опасните вещества“ бе надсловът на кампанията, организирана от Европейската агенция за безопасност и здраве при работа.

Сайтът ми psnedev.com също има свой скромен принос в тази кампания, публикувайки полезни материали по темата. Ще припомня статиите “Химични агенти”, “Оценка на безопасността при съхранение на опасни химични вещества и смеси” и др.

Днес ще ви запозная с един специализиран електронен онлайн инструмент на Европейската агенция. Чрез него можете да направите преглед на опасностите при работа с опасни химически вещества във фирмата.

Акцентът му е върху малките и средни предприятия, където е вероятно да се очаква, че липсват изчерпателни познания за работа с такива вещества. Ползвайки го, ще получите лесна за разбиране обща информация по отношение на рисковете, нормативната уредба, мерките за превенция и др.

Лесно е – просто трябва да маркирате отговори на въпроси в предоставените електронни въпросници.

Въпросниците са два:

  • кратък, включващ 7 въпроса;
  • по-подробен с максимум 36 въпроса.

След попълване на краткия въпросник ще получите съвети и препоръки относно насоките на бъдещата ви работа.

След попълване на подробният въпросник се генерира доклад, включващ въпросите, вашите отговори, персонализирани указания, добри практики и друга ценна информация.

Въпросник ОХВ

Какви въпроси да очаквате от инструмента?

Краткият въпросник изисква данни относно:

  • Познаване на рисковете, възникващи при работа с опасни вещества на работните места във фирмата ви и документирането им;
  • Познаване на пиктограмите за опасност;
  • Наличие на списък с химически продукти, ползвани във фирмата;
  • Наличие и ползване на информационни листи за безопасност (ИЛБ);
  • Създаване (възникване) на опасни вещества в хода на производствения процес;
  • Информираността на работещите за опасностите и способите за безопасна работа;
  • Получени оплаквания от работещи за здравословни проблеми вследствие на работа с такива вещества.

Въпросник ОХВ - въпроси

Подробният въпросник доразвива краткия. Тук трябва да въведете и информация за специфични дейности, свързани с опасните вещества, закупуването и съхранението им, оценката на рисковете, заместването на по-опасните вещества с по-малко опасни… Има въпроси относно работната сила (например бременни работнички), предприети мерки за реакция при възникване на инциденти, трудови злополуки и анализирането на обстоятелствата им…

По ваша преценка някои от въпросите могат да бъдат оставени без отговор / прескочени.

Лошата новина е, че основната версия на инструмента е на английски. Уви, няма вариант на български език. Но можете да ползвате онлайн преводач в браузъра си (изпробвано – справя се задоволително).

Ето и линк към електронния инструмент.

Горещо препоръчвам да отделите време и поне да разгледате въпросите. Със сигурност ще има над какво да поработите за подобряване на безопасността във фирмата ви.