Моторен трион

Обучение за работа с храсторез

В публикацията Ползвате храсторез – а имате ли документ за правоспособност?“ се спрях на изискванията за работа със земеделска и горска техника. Специално внимание обърнах на факта, че за ползване на такава техника (основно става дума за моторни триони и храсторези) се изисква документ за правоспособност.

Нека припомня – съгласно ЗАКОН за регистрация и контрол на земеделската и горската техника са дефинирани няколко категории за правоспособност:

  1. категория Твк – колесни и верижни трактори и агрегатирани към тях работни машини;
  2. категория Твк-З – специализирана и специална самоходна земеделска техника;
  3. категория Твк-Г – специализирана и специална самоходна горска техника;
  4. категория Твк-М – специализирана и специална самоходна мелиоративна техника (машини за земна работа);
  5. категория Тпс – преносима и стационарна техника.

Категорията, която трябва да притежава персоналът, работещ с моторни триони и храсторези, е Тпс-МТХ (тук „ПС“ означава „Преносима и стационарна техника“, а „МТХ“ – „Моторни триони и храсторези“).

Кой обаче има право да организира обучения, изпити и присъжда тези категории? Може ли да се намери актуален списък на легитимните обучаващи фирми и лица?

ЗБУТ - обучение

Съгласно чл. 41, т. 3 от НАРЕДБА № 1 от 15 февруари 2019 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника и условията и реда за издаване на удостоверение за регистрация на учебни форми за тяхното обучение Министерството на земеделието, храните и горите води публичен регистър на лицата, които притежават удостоверение за регистрация за извършване на теоретично и практическо обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа с техниката.

Актуалният регистър, който ни интересува, е поместен на сайта на министерството, раздел „Сектори“ – „Растениевъдство“ – „Контрол и техническа инспекция“.

Ето и линк към тази страница.

В отворилата се таблица откриваме и сваляме файла, озаглавен „Списък на учебните форми, които притежават разрешение за теоретично и практическо обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника“. Към момента списъкът включва близо 190 фирми и лица, които имат право да издават документи за правоспособност.

Следва да обърнем специално внимание на колони „Категория“ и „Валидно до“. Едва ли е нужно да уточнявам, че:

  • обучаващите трябва да имат разрешение не изобщо, а конкретно за необходимата ви категория (в случая – Тпс-МТХ);
  • разрешението им не трябва да е изтекло / изтичащо преди датата, на която ще ви издадат съответния документ за правоспособност.

 

Още по темата:

Ползвате храсторез – а имате ли документ за правоспособност?

Отново за правоспособността при работа с храсторез

Обучения