Трудова злополука при секс в командировка !?

Наскоро в медиите попаднах на куриозен чуждестранен казус относно трудовите злополуки, който ще споделя с приятелите на „ЗБУТ за начинаещи“.

Но преди това нека припомня що е то трудова злополука.

Определение на понятието трудова злополука е дадено в Кодекса за социално осигуряване (КСО).

Трудова злополуката е внезапно увреждане на здравето, когато е причинило временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност или смърт.

Характерни моменти:

  • увреждането на здравето трябва да е настъпило внезапно;
  • да е причинена неработоспособност (временна или трайна) или смърт;
  • това да е станало когато работим за / в интерес на предприятието.

Normativna_uredba-1

Съгласно българското законодателство за трудова злополука се признава и внезапно увреждане на здравето, случило се по време на обичайния път при отиване или връщане от работното място до местоживеенето ни, до мястото за хранене или до мястото за получаване на трудовото ни възнаграждение (ако са извън фирмата).

А сега, понеже усещам, че ставате нетърпеливи – да си дойдем на темата. За секса в командировка… и не само.

Случаят е от страната на любовта – Франция. Служител е изпратен в командировка. Решава да му отпусне края, среща взаимност от непозната дама и двамата се заключват в хотелската стая. Уви, мъжът надценява възможностите си… и се случва най-лошото – инфаркт!

Носи ли отговорност фирмата на служителя за случилото се?

Работодателят счита, че мъжът не е изпълнявал трудовите си задължения при инцидента, а това е станало през свободното му време.

Съдебна практика

Застрахователите на лицето обаче изразяват становище, че сексуалната активност е нещо нормално, както спането или храненето. Съдът подкрепя това мнение – според магистратите служителят в командировка има право на социална защита независимо от обстоятелствата. Защото съгласно текстове в националното законодателство на Франция работодателят е отговорен за всеки инцидент, случил се през време на командировката!

А къде сме ние (имаше навремето такава рубрика в медиите)?

Ние сме доста далеч и… встрани! Съгласно Наредба за медицинската експертиза  не се считат за внезапно увреждане на здравето патологични състояния вследствие на заболяване от каквото и да е естество (в т.ч. инфаркт, мозъчен инсулт, високо кръвно налягане и др.). Тоест в България инфарктът по правило не се признава за трудова злополука!

И все пак важно е да обърна внимание, че решението дали дадена злополука е трудова или не, се взема от НОИ, а не от работодателя!

Нека си представим следната напълно възможна ситуация:

Краят на месеца, наближава 23,00 ч., камионът  за товарене на готовата продукция отдавна е пристигнал, във фирмата всички са „на нокти“, персоналът работи вече 14 часа без прекъсване за да се вмести във фаталния срок, от спазването на който зависи изплащането на трудовите възнаграждения, обстановката е изключително взривоопасна и изнервена…

Стрес - поражения

Дали ако някой получи инфаркт или инсулт в този момент ръководството на предприятието ще бъде оневинено? Според мен – не, защото може да се търси връзка между изострянето на здравословния проблем на лицето и конкретните условия на работа. Затова дори и работодателят да се опита да укрие инцидента, потърпевшият или неговите наследници в едногодишен срок могат да подадат до НОИ декларация за трудова злополука и да се надяват на обективно разследване.

Как става това можете да си припомните от статията Трудова злополука“.

 

Още по темата:

Трудова злополука