Предпазна шапка

Предпазната шапка не заменя каската

В материала “Защитни каски” подробно се спрях на устройството и технологията на обезопасяване при защитните каски.

В зависимост от модела те могат да ни защитят от различни въздействия на външни предмети върху главата.

ЛПС - каска

На пазара могат да се намерят и други лични предпазни средства (ЛПС) за глава – т.н. предпазни шапки. На външен вид те много приличат на шапките с козирка тип “бейзболна”. Но структурата им е малко по-различна.

Обикновената шапка е от плат, с твърда козирка и пластмасова лента за регулиране на размера. Защитава ни най-вече от атмосферни влияния (слънчево греене или вятър, ако сме с пооредяла коса).

В предпазната шапка допълнително е монтирана специална твърда подложка, изолирана от главата с мека материя.

Предпазна шапка - устройство

В какво се изразяват защитните й свойства? Те се проявяват при съприкосновение (случаен удар) на главата в твърд предмет, например когато се придвижваме под ниски скелета, провираме се под тръбопроводи или други конструктивни елементи, извършваме ремонтни дейности в тесни пространства и т.н. В тези случаи не винаги в процеса на работата може да се прецени разстоянието от главата ни до твърдия предмет. А обикновената шапка от плат не би ни предпазила.

Можем ли да ползваме такива шапки вместо каски? Каската причинява редица неудобства – по-тежка е (а това натоварва допълнително мускулите на врата), натискът, причиняван от околожката и лентата върху главата на ползвателя с течение на работния ден става все по-досаден, при неправилно регулиране каската се изхлузва от главата по-лесно…

Нека припомним – каската е снабдена с пружиниращ механизъм (меко захващане на околожката към черупката), който поглъща енергията при падане на предмет върху главата.

Каска - устройство

Предпазната шапка няма такава защита! Когато предмет се стовари отвисоко върху главата, твърдата подложка на шапката ще ни защити от повърхностно нараняване, но енергията на удара ще се поеме изцяло от тялото ни (в най-голяма степен – от шийните прешлени). Досещате се до какво може да доведе това… И още – към шапката не можете да закрепите други предпазни средства…

Да обобщим:

Ако оценката на риска не е установила опасности от предмети, падащи отгоре, а само възможности от повърхностни наранявания на главата, то тогава без проблем можем да ползваме предпазна шапка вместо каска. В противен случай каската е задължителна!

 

Още по темата:

Предпазни средства

Защитни каски