Имате ли клуб на специалиста по БЗР във вашия град?

В редица публикации се постарах да изясня водещата роля на длъжностното лице по БЗР за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието.
Високата компетентност на това лице е предпоставка за оперативно решаване на възникнали проблеми и вземане на адекватни решения в нестандартни ситуации.
Тази компетентност обаче не се постига само с четене на нормативни документи и участие в обучения. В ежедневието възникват множество казуси, които не са описани в наредбите, законите и стандартите. Тук незаменим помощник на специалистите по БЗР са контактите с техни колеги и обмяната на практически опит.
Едно от местата, където такива контакти са възможни, са клубовете на специалиста по БЗР. Създадени са и работят под егидата на Фондация „Център за безопасност и здраве при работа“ (ЦБЗР) – Пловдив.

Фондация ЦБЗР
Основни насоки в дейността на фондацията:
– да повишава знанията, компетентността и практическата насоченост на специалистите;
– да работи за издигане престижа на професията „специалист по безопасност и здраве при работа“;
– да подпомага професионалното израстване и реализиране на членовете на клубовете, както и организирането и активизирането на тяхната дейност;
– да оказва съдействие за внедряване, развитие и разпространяване на иновации, знания и опит в областта на безопасността и здравето при работа и др.
Фондацията е учредена през 2011г., но неофициалната й дейност започва още през 2004г. А първият клуб на специалиста по БЗР – този в Пловдив, е създаден през 1998г.
Понастоящем клубовете са 13 – в София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Велико Търново… Най-новият е на специалистите от Кърджали.

ФЦБЗР - клубове
Със съдействието (организационно, методично, и, което не е без значение, и финансово) на Фондация ЦБЗР се провеждат срещи, обучения, посещения на водещи предприятия, семинари… Календарът на дейностите е богат и може да се види на сайта й.
Учреден ли е клуб на специалиста по БЗР във вашия град? А желаете ли да създадете? Има кой да ви подаде ръка!

Сбирка - клуб на специалиста по БЗР - СЗ

Ноемврийска среща на Клуба на специалиста по БЗР в Стара Загора.

Още по темата:

Длъжностно лице по БЗР

Обучение на длъжностно лице по БЗР, работещо в няколко фирми