Нова наредба за укрепване на товари

Ежедневието ни сблъсква с редица дейности, свързани с превозване на товари.

Много са факторите, които влияят върху състоянието на товарите – транспортната опаковка, разполагането и укрепването, начинът на товарене / транспортиране и др.

Грешките при изпълнение на тези дейности често са фатални както за товара, така и за транспортния персонал и превозните средства.

Transport-1

Ето защо регламентирането на изискванията към укрепването на товарите и контролът за спазване на тези изисквания е от особено значение.

В бр. 39 от 11 май 2018г. на Държавен вестник е обнародвана Наредба № 7 от 27 април 2018 г. за укрепване на превозваните товари.

DV-1

Тя влиза в сила на 20 май 2018г. и определя:

  • задълженията на водачите и превозвачите за укрепване на товарите;
  • изискванията за укрепване на товарите при превоза, товаренето, разтоварването и обработката им;
  • видовете неизправности, свързани с укрепването на товарите и тяхната класификация;
  • контролът за укрепване на товарите.

Специализираните служби на МВР и Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” ще извършват контролни проверки за спазване на изискванията за обезопасяване на товарите. Правилата, по които се извършва оценка дали са спазени изискванията за обезопасяване и видовете неизправности, свързани с укрепването на товарите, са определени в специално приложение към новата Наредба 7.

Transport-2

Проверките обхващат пригодността на превозното средство, предна, задна и странични стени, под, надстройка, подпори, точки на привързване, застопоряване, разстояния до стените на превозното средство, средства за закрепване (шини, греди, клинове…), избран метод за укрепване, изправност на устройствата за задържане (вкл. етикети на колани, лебедки, наличие на възли по коланите…), покриване на насипни товари, укрепване на обли товари (например трупи) и много други.

С пълния текст на наредбата можете да се запознаете ТУК.

А ето и едно полезно видео по темата.

Още видеоклипове за безопасност и здраве при работа – в “ЗБУТ – видеоклуб“. Входът е безплатен 🙂