Промени в КТ, касаещи осиновителите

В бр. 30 от 03.04.2018г. на Държавен вестник бе обнародван поредният Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда (КТ).

DV-1

Обект на промените са някои права и задължения на осиновителите.

Темата бе широко дискутирана в медийното пространство, включително и в Портала за обществени консултации на Министерски съвет. Съгласно досегашните текстове имаше неравнопоставеност между осиновителите на деца до петгодишна възраст. За децата, които скоро след осиновяването навършват две години, отпускът се ползва на основание чл. 164 от КТ и се прекратява с навършването на тази възраст.

Osinovitelka

В тези случаи размерът на отпуска за отглеждане на детето е по-малък от размера на отпуска, на който има право осиновител на дете от 2- до 5-годишна възраст (365 дни от деня на предаване на детето за осиновяване).

Налице бе и разлика в размера на обезщетенията.

С новите промени в Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване тази неравнопоставеност отпада.

Промените влизат в сила от 01.07.2018г. (поради предстоящи изменения в подзаконови нормативни актове).

С пълния им текст можете да се запознаете ТУК.

Актуализираната с настоящите промени версия на Кодекса на труда е достъпна за безплатно ползване в нашия ЗБУТ – Хипермаркет“.