Защитни ръкавици

Защитни ръкавици – 2

В първата част на статията ви запознах с общите изисквания към защитните ръкавици. Разгледах предпазването от механични рискове и ниски температури. Продължавам с другите видове ръкавици.

Защитни ръкавици за топлина и огън.

Отговарят на стандарт БДС EN 407:2006 “Ръкавици за защита от термични рискове (топлина и/или огън)”.

Защитават ръцете срещу топлина и / или пламък при огън, топлина чрез контакт, топлина чрез конвекция, топлина чрез лъчение, малки пръски или големи количества разтопен метал. Използват се от леяри, заварчици, при термообработка…

Ръкавици за топлинна защита

Под пиктограмата може да има 6 обозначения:

 • 1 – устойчивост на запалване (горене);
 • 2 – устойчивост на контактна топлина (време, за което ръкавицата се нагрява от вътрешната страна при допир до гореща повърхност на външната й повърхност);
 • 3 – устойчивост на конвекционна топлина (от външен източник);
 • 4 – устойчивост на лъчиста топлина;
 • 5 – устойчивост при попадане на малки пръски от разтопен метал;
 • 6 – устойчивост при въздействие на голямо количество разтопен метал.

Стойностите на тези показатели са в интервала от 0 до 4. И тук по-голямата стойност показва по-висока устойчивост / по-добро качество.

Примери:

– При показателя “устойчивост на контактна топлинастойност 1 показва, че ако ръкавицата се допре до повърхност с температура 100°С, температурата от вътрешната й страна ще се повиши с 10°С над стайната за време, по-голямо от 15 секунди. При стойност 2 външната температура, от която ще бъдем защитени при същите условия, вече е  250°С, при стойност 3 – 350°С , при стойност 4 – 500°С.

При показателя “устойчивост на конвекционна топлинастойност 1 означава, че ако ръкавицата се нагрее на открит пламък, топлината ще се предаде към ръката ни за по-малко от 4 секунди, при стойност 2 времето е под 7 секунди, при стойност 3 – под 10 секунди, а при стойност 4 – под 18 секунди.

– При показателя “попадане на малки пръски от разтопен металстойност 1 гарантира безопасност при попадане на по-малко от 5 капки, а стойност 4 – на по-малко от 35 капки…

Важно допълнение.

От м. април 2020г. е в сила новият стандарт EN 407:2020 за предпазни ръкавици срещу термични рискове.

В него са допълнени ръкавиците за кухненски и други аналогични дейности (ръкавици за фурна, барбекю и др.).

Има промени в изискванията към механичната им здравина, нова минимална обща дължина при тестване за попадане на пръски разтопен метал, въведени са нови методи за изпитване при измерване на поведението при горене и др.

Стандартът регламентира и допълнителна пиктограма. С нея се обозначават моделите с ограничена термична защита – които не са изпитани или не издържат изпитанието за устойчивост на запалване (горене):

Защитни ръкавици за химични продукти и микроорганизми.

Изискванията към тях са в стандарти от група БДС EN 374 “Защитни ръкавици срещу химични продукти и микроорганизми”.

Въздействието върху човешкия организъм може да бъде причинено от разрушаване (разлагане) на ръкавиците и от преминаване или проникване през материала им.

Ръкавици за химична защита

Най-общо се групират в три типа:

 • Тип А – издържат 30 минути на въздействие на минимум 6 тествани химикала;
 • Тип B – издържат 30 минути на въздействие на минимум 3 тествани химикала;
 • Тип C – издържат 10 минути на въздействие на 1 тестван химикал.

Ръкавиците, предназначени за пряк контакт с хранителни продукти, имат специално обозначение.

Защитни ръкавици – материали за изработката им.

Защитни ръкавици от плат. Някои все още помнят едновремешните ръкавици от брезент и здравината / износоустойчивостта им. Днес платовете са по-…други, особено при по-евтините модели. Тези ръкавици са добри за защита от умерено нагряване и студ. Осигуряват предпазване и от ожулване, например при товаро-разтоварни дейности на груби материали (в строителството и др.). За по-добро захващане има модели от плат с полимерни капки на дланта и пръстите…

Ръкавици от плетено безшевно трико.  Трикото може да бъде памучно, полиестерно и т.н. При много модели дланта или цялата ръкавица се потапят в нитрил, полиуретан, PVC (т.н. топени ръкавици)… По този начин те са устойчиви на замърсявания (например при работа с омаслени детайли).

Ръкавици защитни топени

Защитни ръкавици от кожа. Предпочитат се ако работим с груби предмети, стружки, при възможни удари, както и при наличие на искри и умерена топлина. Влагат се както естествени (телешка, свинска, агнешка, бизонска…), така и изкуствени кожи.

Комбинирани ръкавици от плат и кожа. Обикновено кожата е към дланта. Това са често използвани модели. Съвет – ако цената им е ниска, едва ли ще изкарат деня. А ако кожата е по-груба, усещането при ползване е доста неприятно, чувствителността на пръстите липсва…

Ръкавици от каучук / нитрил / винил / неопрен... Тук многообразието също е голямо. Предпазват от химични продукти. Някои модели са за еднократна употреба. Тези, прилагани в медицината (хирургични и др.) могат да бъдат в стерилно изпълнение. Разработени са специални таблици за устойчивостта им към различните химикали. Според тях ръкавици от PVC са добър избор при контакт с някои киселини, но не се препоръчват например за ксилол…

Ръкавици за химична защита

Спирам до тук, защото моделите и комбинациите от материали за изработка наистина са десетки.

Защитни ръкавици – размери.

Различните производители прилагат различни схеми за оразмеряване. Обикновено размерите се маркират върху самата ръкавица.

При някои това е свързано с обиколката на дланта. При други – с ширината на дланта. Има и такива, които определят размерите в зависимост от височината и ширината на дланта. При избор най-добре е да се направи проба на място.

Ръкавиците се различават и по общата си дължина. Определени модели закриват само дланта,  други – дланта и част от китката, трети стигат почти до лакътя (например заваръчните или част от моделите за химична защита са с размер 33 – 40 см).

Защитни ръкавици – изисквания и поддръжка.

И тук важат общите правила. Преди начало на работа задължително се прави оглед. При видими дефекти или съмнение за такива (пробив, разкъсване, силно замърсяване…) ръкавиците трябва да се предават за бракуване. Задължение на работодателя е да предостави годни.

Важно е да използваме правилните предпазни ръкавици за конкретната задача. Различните задачи изискват различни ръкавици. Ако ще пренасяме тухли, ръкавици от здрав плат са достатъчни. Ако ще обработваме омаслени детайли, със сигурност ръкавиците ни трябва да са от вид “топени”. Ако е нужна чувствителност на пръстите (монтаж на дребни детайли), ръкавиците от тънка кожа са по-добри. Ако има опасност тежки детайли да се изплъзнат от ръцете ни, нека изберем ръкавици с полимерни капки…

Във всички случаи предпочетеният модел трябва:

 • да пасва на ръката;
 • да подпомага извършваната работа без да създава дискомфорт;
 • да предпазва от съответните опасности.

А ако не знаете какво да закупите, посетете специализиран магазин за предпазни средства. И се надявайте продавач(к)ите да не са подбирани по красота (“всичко, което предлагаме, е изложено, изберете си…”).

И още – ръкавици, замърсени с опасни вещества (включително и силно омаслени / напоени с машинно масло), са опасен отпадък и не трябва да се изхвърлят в контейнерите за битови отпадъци.

Приключих с изложението, сега ще се изпитваме 😊.

На снимките по-долу са показани обозначения, маркирани върху няколко вида защитни ръкавици. Какво е предназначението им?

Защитни ръкавици - маркировка

Подсказка: Определени модели са разработени за защита от няколко опасности, маркировката може да включва и други символи, например година на производство…

Очаквайте и следващите статии за избор на лични предпазни средства. СКОРО!

Още по темата:

Защитни ръкавици – 1

Лични предпазни средства