OiRA - oценка на риска

OiRA – онлайн платформа за оценка на риска

В публикациятаОценка на риска от поредицата “ЗБУТ-Азбука” подробно се спрях на изискванията, отговорностите и дейностите за оценяване на производствените рискове.

В този материал представих информация за OiRA – набор от безплатни интерактивни инструменти за самостоятелно извършване на оценка на риска.

Те обхващат всички дейности по подготовка, определяне на опасностите, планиране на мерки за ограничаване на рисковете и изготвяне на окончателен доклад с резултатите от оценката.

OIRA-111

Основната насоченост е към малки фирми с недостатъчен ресурс в областта на здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ).

OBZR-1

Кратка презентация за онлайн платформата OiRA – в следващото видео.

 

 

Запознахте се и с другите видеосюжети в нашия “ЗБУТ – Видеоклуб“, нали? 🙂