Укрепвате ли товарите?

Укрепването на едрогабаритни товари, транспортирани с пътни превозни средства, не бива да се подценява. На пръв поглед това, което сме натоварили, е достатъчно обемисто и тежко и не би трябвало да се размести при пътуване.

Но… По време на движение върху автомобилите действат различни по големина и посока сили, които пряко влияят на товара:

Transport-4

Надлъжна хоризонтална инерциона сила – възниква при потегляне, спиране, рязка промяна на скоростта, удар в резултат на пътно-транспортно произшествие.

Напречна хоризонтална инерциона сила – вследствие завои или движение по странично наклонени пътища.

Вертикална инерционна сила – предизвиква се от тласъци или вибрации поради неравни / липсващи пътни настилки (ах, тези дупки…).

В резултат от лошо укрепване тези сили могат да доведат до преместване на товарите в различни посоки с непредвидими последствия.

При добро укрепване живеещите край пътя едва ли скоро ще се радват на разсипани палети с бира.

Transport-3

Днес в “ЗБУТ – Видеоклуб” ще видите кратко учебно филмче, илюстриращо някои грешки при укрепване на товари в автомобилния транспорт.

Приятно гледане 🙂

И едно напомняне – в предходна публикация представих новата Наредба № 7 за укрепване на превозваните товари, която влиза в сила от 20.05.2018г.

Запознайте се с  нея – очакват ви крайпътни проверки от взискателни контролни органи!