ЗБУТ в няколко думи

Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) – що е то?

Обикновеният човек често среща в медиите новини и коментари относно безопасността и здравето при работа (БЗР).

Има ли определение какво следва да разбираме под здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)? В кой нормативен документи можем да открием информация за тези условия?

Има, това е Законът за здравословни и безопасни условия на труд / ЗЗБУТ (актуално копие на този закон можете да свалите безплатно от нашия ЗБУТ – Хипермаркет).

Съгласно неговите допълнителни разпоредби ЗБУТ – това са условия на труд, които:

– не могат да доведат до злополуки и заболявания;

– създават предпоставки за благополучието на работещите (социално, психическо, физическо).

ЗБУТ - работник

Текстовете на закона изискват от работодателя да ни осигури ЗБУТ, като:

– създава организация и осигурява средствата за безопасен труд на всяко работно място;

– повишава знанията на персонала чрез организиране на обучения и инструктажи по ЗБУТ.

Накратко – ако се трудите в цех за производство на механични детайли, работодателят трябва да ви осигури ЗБУТ, като предостави:

– изправни и обезопасени машини, инструменти и пособия;

– работно облекло, ръкавици, обувки и други предпазни средства (антифони за защита на слуха, ако машините са шумни, очила, ако е вероятно в очите ви да попаднат летящи частици…).

Той трябва да организира и подходящо обучение за безопасна работа с конкретната машина, както и периодично да опреснява знанията ви чрез инструктажи по ЗБУТ или по друг начин. Независимо дали ще работите със сложна машина (струг с цифрово-програмно управление) или с нещо по-просто (настолна бормашина, шмиргел, кафемашина, електроинструмент…), преди да започнете работа, трябва да ви обучат. (Изискванията към обученията и инструктажите по ЗБУТ са разгледани по-подробно в други публикации.)

ЗБУТ - обучение

Нека повторим – това са задължения на работодателя! Вариантът “донеси си някои по-стари дрешки от къщи” е недопустим. И подлежи на санкции…

Друго задължение на работодателя по осигуряване на ЗБУТ е да оценява рисковете, на които сте изложени при работа. И да предприема мерки за тяхното отстраняване или намаляване. Кабелът на ъглошлайфа е с нарушена изолация и може да ви “удари” ток? В двора има изкоп и не е изключено да паднете? Ъглошлайфът трябва да се проверява периодично и при забелязани дефекти да се ремонтира, преди да е станала белята. А изкопът – да се огради и обозначи…

ЗБУТ - ограждения

Какво да разбираме под работодател? Имам ли работодател, ако вземам детайли от фирмата и си работя в къщи, например сглобявам детски играчки?

Работодател е всеки, който наема хора по трудово правоотношение, включително и за надомна работа. Това може да е физическо лице, фирма, заведение, дружество… Точната дефиниция за работодател е дадена в друг основополагащ нормативен документ – Кодекс на труда / КТ (и той е достъпен за безплатно ползване в нашия ЗБУТ – Хипермаркет).

ЗБУТ - Кодекс на труда

Аз като работещ имам ли задължения по ЗБУТ?

Да, и те, уви, не са никак малко.

Основните:

  • да се грижите за собствената си безопасност и тази на работещите с вас / близо до вас;
  • да спазвате правилата за ЗБУТ, на които са ви обучили при работа с машини, съоръжения, инструменти, пособия и т.н. (дали у дома ще свалите предпазителя на ъглошлайфа си е ваш проблем и решение, но в предприятието – не!);
  • да ползвате правилно предоставените ви предпазни средства (ако в помещението е шумно и са ви дадени антифони, те задължително се поставят – работодателят носи отговорност при увреждане на слуха ви).

ЗБУТ - ЛПС - антифони

И все пак… Не съм малолетен, мога да се грижа за себе си! Защо трябва друг да ми казва как да се пазя?

Всяка фирма си има правила и специфики на трудовата дейност. И свои правила за осигуряване на ЗБУТ. Не всички опасности са видими и осезаеми. А и много от рисковете не можете да прецените сами (работя в запрашена или шумна среда, днес това не ми пречи, но след години?).

Неизпълнението на задълженията по ЗБУТ вероятно ще ви донесе наказания. Те също са описани в Кодекса на труда. За успокоение – работодателят няма право да ви глобява (е, може и да ви резне някоя премия)!

Ще научите още много полезни неща и в другите публикации от поредицата “ЗБУТ – Азбука” !