Проверки в строителния сектор

Строителството винаги е било дейност, където рисковете за здравето и безопасността са сред най-високите. Затова този сектор е под специално наблюдение от контролните органи и в частност, от специалистите на Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда (ИА ГИТ).

През 2022 г. у нас в този бранш са извършени над 5500 проверки. Установени са повече от 29000 нарушения на нормативните изисквания, а от тях над 19000 са свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. Като най-рискови се очертават работата на височина и в изкопи, използването на повдигателни съоръжения, управлението на пътно-строителни машини и друга тежка механизация…

Сред най-честите нарушения са:

  • неползване на предпазни средства (лични и колективни);
  • липса на обучения и професионална квалификация за извършваните дейности;
  • отсъствие на обезопасяване на изкопи и скелета;
  • работа с неизправни машини и инструменти;
  • използване на нестандартни (самоделни) пособия;
  • работа в условията на неподредени площадки, което повишава риска от злополуки вследствие спъване и падане;
  • извършване на дейности за отстраняване на аварии или на дефекти от лица без необходимата компетентност.

И през 2023 г. в плана на ИА ГИТ отново е заложена специална мярка за сектора, тъй като той е с високи нива на трудов травматизъм, в т.ч. и по отношение на злополуки с летален изход и такива, водещи до инвалидност.

Внимание

Важен акцент в дейността на инспекциите по труда са започналите вече проверки в цялата страна на строителни обекти в периода 24.04.2023 г. – 28.04.2023 г. като част от Европейската седмица на действието, организирана от Европейския орган по труда (ЕОТ). Кампанията е посветена на 28 април – Световния ден за безопасност и здраве при работа.

От ИА ГИТ напомнят на работещите: липсата на трудов договор при трудов инцидент ги лишава от  възможността да се възползват от задължителната в сектора застраховка „Трудова злополука“, както и да претендират за неизплатени възнаграждения.

Лирично отклонение

Тук трябваше да сложа точка, но… Като заговорихме за строителство си спомних за един съвременен европейски игрален филм, който гледах наскоро.

Нещата се случват в голяма държава от ЕС. В една от сюжетните линии действието се развива на строителен обект. Там възлагат довършителните работи на отделните му секции на различни подизпълнители. Главният герой решава да припечели като подизпълнител и с връзки се урежда да довърши една от секциите. Оглавява бригада от работници, пребиваващи в страната нелегално или полулегално… Организира дейностите, поема разходите със средства, които е взел на заем от познат… Раздава заплати на ръка в пликчета, кара бригадата да работи все по-бързо, защото има изоставане, крайният срок наближава, а неспазването му се санкционира. Налага се да остават извънредно, хората искат повече пари. Случи се и тежка злополука (падане в асансьорна шахта), погребват загиналия без властите да разберат, защото иначе ще спрат целия строеж… Парите свършват, пликчетата със заплати отъняват и се бавят… Накрая пъстроцветната бригада просто си тръгва след поредната бурна разправия.

Спасението идва от познатия му строителен мениджър, който го е наел за подизпълнител. Осигурява му екип само от местни работници – да, ще искат по-високо заплащане, да, пак на ръка, но ще работят на обекта и по 24 часа, защото са си взели болнични или отпуски от основната си месторабота и никой няма да ги търси… Нашият човек залага всичко по-ценно, което притежава, осигурява още пари… И – ХепиЕнд! Срокът е спазен, задачата е изпълнена!

Филмът свърши, аз се замислих… ЕС, трудови договори, извънреден труд, екипировка, работно облекло, предпазни средства, инструктажи, оценка на риска, разследване на злополуки…

Мислих, мислих… Накрая с горчивина се присмях на професионалното си изкривяване. Та това е просто игрален филм, а случващото се на екрана може би е плод на фантазията на творческия му екип, нали?