Полагате ли недеклариран труд?

За недекларирания труд е писано много. Няма точно определение за него, но в ЕС се приема, че това е всяка платена дейност, която е законна по отношение на естеството си, но не е декларирана пред публичните органи.

По резултати от различни проучвания днес у нас почти една трета от трудовата дейност може да се приеме за недеклариран труд. За наше „успокоение“ – това съвсем не е български патент. Недеклариран труд се полага и в ЕС, и в останалите страни по света.

Има различни форми на недеклариране, основните от тях са:

 • фирма е наета от друга фирма за извършване на работа и не декларира дейността си;
 • фирма наема частно лице и цялата или част от заплатата, която е платена, не се декларира;
 • фирма е наета от домакинство за извършване на работа и не декларира полученото плащане;
 • частно или самонаето лице не декларира доходите си…

Съгласно европейско проучване от 2019г. в България най-голямо основание да се смята, че се ползва недеклариран труд, има при:

 • закупуване на храна (земеделска и друга продукция);
 • извършване на ремонти на дома;
 • извършване на други ремонти (битова техника, автомобили…);
 • ползване на фризьорски и други разкрасителни процедури…

Причините? По-ниска цена, услуга между приятели, по-бързо изпълнение, по-добро качество, не знаех, че е незаконно…

И още – половината от европейците считат, че рискът такова нарушение да бъде разкрито от властите е нисък.

Днес е малко вероятно да се открие недеклариран труд в чистия му вид (работа и плащане на ръка без трудов договор). По-често се срещат т.н. фиктивни клаузи в договора (например за намален работен ден), където доплащането е „под масата“.

Как да сме сигурни, че работодателят ни е изряден?

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ от началото на 2023г. дава възможност сами да оцените риска от полагане на недеклариран труд чрез специален онлайн инструмент.

Инструментът представлява въпросник, който оценява риска от недеклариран труд в различните му направления – работа без трудов договор или при фиктивни условия, нерегламентирани плащания, застрашени ли са животът и здравето на работещите и др. Самият въпросникът е анонимен – не се въвеждат конкретни данни за фирмата или за лицето, което го попълва. Така попълващият не може да бъде идентифициран.

Някои от въпросите:

 • Връчиха ли Ви екземпляр от трудовия Ви договор, подписан от работодателя?
 • Поискаха ли Ви да представите документ за медицински преглед?
 • Връчиха ли Ви справка от НАП за регистриране на Вашия трудов договор?
 • Беше ли проведен с Вас инструктаж за основните правила за безопасност на работното Ви място?
 • По банкова сметка ли се изплаща работната Ви заплата?

Възможните отговори са „ДА“ или „НЕ“. Предвидено е въведените отговори да бъдат прегледани и след това да се запазят чрез натискане на бутон „Запази“.

Страницата с резултатите от оценката се активира след запазването. На нея след всеки въпрос ще видите и препоръка в зависимост от отговора.

Достъп до онлайн инструмента за самооценка можете да получите ТУК. Налична е и инструкция за попълване.

Опитайте – лесно е, бързо е!

Още по темата:

Европейска кампания за деклариран труд