Световен ден по БЗР

Отново е 28 април. Тази дата е обявена за Световен ден по безопасност и здраве при работа. Днес отбелязваме и Международния ден на загиналите и пострадалите при трудови злополуки.

Анализите сочат, че трудовите злополуки не възникват случайно. Преобладаващият брой от тях е резултат от опасно поведение на работещите, неправилна организация на работата и от много други фактори, които не са взети под внимание при извършване на трудовата дейност.

Какво е състоянието на трудовата безопасност през изминалата 2021г.?

Съгласно националната статистика през годината са регистрирани общо 2392 трудови злополуки. От тях 867 са станали с жени.

В тази бройка са включени:

  • 2020 злополуки по чл. 55, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (това са внезапни увреждания на здравето, станали през време и във връзка или по повод на извършваната работа, както и при всяка работа, извършена в интерес на предприятието, когато е причинило временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност или смърт);
  • 372 злополуки по чл. 55, ал. 2 от този кодекс (по време на обичайния път при отиване или при връщане от работното място до: основното място на живеене или до друго допълнително място на живеене с постоянен характер; до мястото, където осигуреният обикновено се храни през работния ден и до мястото за получаване на възнаграждение).

В резултат на допуснатите злополуки са загубени близо 174000 календарни дни.

Най много трудови злополуки – 181 – са регистрирани за икономическа дейност „Търговия на дребно“. 173 са злополуките в сухопътния транспорт. Оказва се , че държавното управление също е рискова дейност – там трудовите злополуки са 151. Следват хуманното здравеопазване – 113, образованието – 103, търговия на едро – 99, строителство на съоръжения – 87 и др.

Трудовите злополуки, довели да смърт, са общо 68. От тях 11 са в сектор „Строителство на съоръжения“, 10 – в сухопътния транспорт.

Очаквано, най-много са злополуките в София град – 805, следват Пловдив – 246 и Варна – 161.

През първото тримесечие на текущата 2022г. са регистрирани 600 трудови злополуки с 10 загинали лица. Отново като най-рискови се очертават икономически дейности „Търговия на дребно“, „Държавно управление“ и „Сухопътен транспорт“.

 

Още по темата:

Трудова злополука