Работа от разстояние

Друго си е, когато имаш възможност да работиш от разстояние. А най-добре е, ако работата от разстояние е работа от дома. Жилището ти е подредено, децата са под контрол и съвестно подготвят домашните, кучето е разходено, вкусната яхния нежно къкри на печката… А вечерта любимата съпруга се прибира след тежкия работен ден и едночасовата ноктопластика, която е трябвало да изтърпи с маска върху устата и носа (ех, този COVID…). И те удостоява с благодарствен поглед…

Здравните специалисти определят работата от разстояние (работата от дома) като важна противоепидемична мярка. Но не бива да забравяме, че тя има както положителни, така и отрицателни страни.

Работата от разстояние (работата от дома) най-общо може да се определи като използване на информационни и комуникационни технологии (например смартфони, таблети, преносими и / или настолни компютри…) с цел извършване на трудова дейност извън помещенията на работодателя.

Работа от разстояние – предимства и недостатъци.

Няма да е пресилено ако кажем, че работата от разстояние е нож с две остриета.

За работника тя има очевидни предимства – намалява времето за пътуване и свързаните с това разходи, подобрява баланса между работата и личния живот, осигурява свобода при вземане на решения… Но също така при възникване на проблеми трудно може да се намери бърза подкрепа и съдействие, често се налага полагане на труд и извън работното време, затруднен е достъпът до информация, всеки по своему понася социалната изолация…

Работодателите икономисват от поддръжка на много помещения, намалява се рискът от пътни инциденти, обаче контролът се осъществява по-трудно, снижава се ангажираността и мотивацията на персонала, затруднява се вътрешната комуникация…

Отговорности на работодателите при работа от разстояние.

Най-общо работодателите имат същите отговорности за здравето и безопасността при работа от разстояние (работа от дома), както и за всички други лица, изпълняващи задълженията си на територията на предприятието.

Те включват оценка на риска – идентифициране и управление на професионалните рискове на работещите в домашни условия. Тази оценка трябва да отчита:

  • работната среда у дома;
  • ползваното работно оборудване;
  • стресът, на който са изложени работещите;
  • спецификите при работа сам (например при евентуално възникване на трудова злополука);
  • общите рискове за безопасността и здравето (електробезопасност, ръчна работа, подхлъзване и др).

Задължение на работодателя е и предприемането на мерки за минимизиране на рисковете.

Важно е да се припомни, че в случай на работа от разстояние (работа от дома) контролните органи и в частност представителите на Инспекцията по труда имат право да извършват проверки в домовете на работещите, когато в тях са обособени работни места. И да правят предписания и / или да налагат санкции.

Някои съвети при работа от разстояние (работа от дома).

Работата от дома често е свързана, наред с други проблеми, с умора на очите, мускулно-скелетна болка и нарушения, стрес, умствено и когнитивно натоварване и ефекти върху здравето, причинени от липсата на упражнения (затлъстяване, диабет II, сърдечно-съдови патологии и др.).

Подходящата работна среда у дома трябва да включва отделна стая или поне кът, с цел акустично и визуално изолиране. По този начин улесняваме концентрацията и свеждаме до минимум разсейването. Така създаваме и поддържаме невидима граница между работата и домашния живот. (Приемете го като символичен начин за установяване на разделение между тези две сфери – излизането от стаята означава напускане на работа.)

Задълженията, очакванията и сроковете при изпълнение на задачите трябва да бъдат ясно очертани и съгласувани както от ръководителя, така и от работника.

От особена важност е да се осигурят и използват средства / канали за комуникация с цел оперативно съгласуване и решаване на възникнали проблеми чрез информиране на ръководители, консултация с други членове на екипа и т.н. (електронна поща, чатове, споделяне на документи, видеоконференции…).

При възможност през седмицата да се работи по различни задачи, за да се избегне монотонността.

Да се провеждат периодични срещи – както „на живо“ (във фирмата), така и онлайн.

Добре е работният ден да започва и завършва по едно и също време с ежедневен ритуал (например кратка разходка).

Дори и у дома трябва да си поставим категорични граници на работното време. Понякога е трудно, но ежедневното „преработване“ до късно вечерта ще повлияе негативно на здравето и работоспособността ни. И на взаимоотношенията в семейството, уви…

Колкото и срочна да е задачата, не трябва да пропускаме малките почивки (за раздвижване и разкършване на тялото и крайниците, за лека гимнастика, за отмора на очите; от полза е и разходката из стаята, докато говорим по мобилния телефон…).

 

Още по темата:

Работа от от разстояние и надомна работа – права и задължения

Оценка на риска при работа от разстояние

Офис мой, враг мой...

Тихият убиец, наречен стрес