Химични агенти

Български принос в европейската кампания за управление на опасните вещества

Както приятелите на „ЗБУТ за начинаещи“ знаят, 2018 и 2019 са годините, през които Европейската агенция по безопасност и здраве при работа провежда кампанията „Здравословните работни места управляват опасните вещества“.

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ също полага немалко усилия за контролна и превантивна дейност в тази област.

Опасни химични агенти

Вече навлязохме в последното тримесечие на 2019г., кампанията е към своя край… Трябва ли да се успокоим? Разбира се, че не трябва! Краят на кампанията по никакъв начин не означава, че рисковете при работа с опасни вещества ще намалеят.

Както в моя сайт, така и на други места са публикувани много материали, подпомагащи дейностите за осигуряване на безопасност.

Сега ще споделя информация за още една страница, където можете да намерите полезни неща по темата. Тя съдържа линкове към десет практически инструменти и ръководства относно опасните вещества. Публикувана е на сайта на Европейската агенция по безопасност и здраве при работа. И, което е най-радващото – източниците на информацията са от България!

Himikali

Тук можете да откриете:

  • основна информация за изискванията относно информационните листове за безопасност;
  • регистър на химическите вещества, пуснати на пазара;
  • връзки към различни полезни статии за безопасност и здраве за химични вещества;
  • ръководство за извършване на контролни дейности съгласно регламентите REACH и CLP;
  • презентация относно работата при промишлено почистване на работното място;
  • класификации на химични вещества и смеси;
  • оценката на безопасността при съхранение на опасни химични вещества и смеси;
  • работодателите и техния ангажимент за управление на опасни химични вещества на работното място;
  • информация за актуални нормативни документи.

Страницата е озаглавена „Практически инструменти и ръководства относно опасните вещества“.

Specialist

Понеже кратките описания на инструментите (публикациите) са на английски език, тези, които не го владеят добре, могат да ползват автоматичен превод. Линковете в общата страница водят към индивидуалните страници на инструмантите (публикациите). Най-отдолу на всяка от тях е линкът към съответния български сайт.

Работата по подборката на статиите и другите материали измежду десетките публикации в българското интернет-пространство е дело на екип специалисти от Служби по трудова медицина „М НОКС“ и „МОБИЛ ЛАБ“ – Русе по проект на Европейската агенция.

Дали сред материалите има и такива от „ЗБУТ за начинаещи“? Нали съм си скромен, няма да коментирам 😉 . Но горещо препоръчвам да посетите страницата и прегледате предложените публикации. Ще ви бъдат от полза!

 

Още по темата:

Химични агенти
Опасни вещества
Опасни вещества – управление на дейностите
Проверки на ГИТ за използване на опасни вещества