Моторен трион

Ползвате храсторез – а имате ли документ за правоспособност?

Накъдето и да се обърнем, откриваме зелени площи, дървета и храсти, които радват сетивата ни. Такива има и в голяма част от дворните пространства на предприятията.

Всяка растителност изисква съответната поддръжка. Иначе красивата градинка лесно се превръща в труднопроходима буренясала поляна, в която се заселват бездомни животни, влечуги, насекоми… А някой клон от неподдържано дърво  може да се стовари върху главата или колата ни по време на поредната буря…

Стрес - поражения

Магазините за техника предлагат най-различни модели моторни триони, храсторези, бензинови коси и др. За да работим с тях у дома е достатъчно да прочетем приложената инструкция.

Но във фирмата? Да, изисква се оценка на производствените рискове, документи, обучения… За съжаление това не е всичко – трябва да имаме и… правоспособност!

Книжка за управление на храсторез? Хайде бе! Уви, нормативната уредба го изисква…

Нормативни изисквания за работа със земеделска и горска техника.

Храсторезите, моторните триони и др. влизат в групата на земеделската и горска техника.

Normativna_uredba

Основният нормативен документ тук се нарича ЗАКОН за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.

Съгласно фаталния член 13 на този закон със земеделска и горска техника могат да работят само лица, притежаващи съответната правоспособност.

Алинея 4 на същия член 13 дефинира няколко категории на правоспособност:

  1. категория Твк – колесни и верижни трактори и агрегатирани към тях работни машини;
  2. категория Твк-З – специализирана и специална самоходна земеделска техника;
  3. категория Твк-Г – специализирана и специална самоходна горска техника;
  4. категория Твк-М – специализирана и специална самоходна мелиоративна техника (машини за земна работа);
  5. категория Тпс – преносима и стационарна техника.

Дотук като че ли няма нищо страшно, но какво включва понятието “преносима и стационарна техника”?

Нека се запознаем и с един подзаконов нормативен акт: НАРЕДБА № 1 от 15.02.2019 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника и условията и реда за издаване на удостоверение за регистрация на учебни форми за тяхното обучение.

Тази наредба дава точна дефиниция: съгласно § 1, т. 2 от допълнителните й разпоредби  “Преносима и / или стационарна техника” са моторни триони и храсторези, гатери, гатер-банцизи, въжени линии и системи за извоз на дървени материали”. (Не се заблуждавайте, че текстът е нов – имаше го и в предходната Наредба № 12 от 2009г.).

ЗБУТ - обучение

Уви, колкото и да не ни се иска, моторните триони и храсторезите попадат точно тук 🙁 . Тоест, трябва да потърсим учебен център, който да обучи нашите градинари, общи работници и друг персонал, ползващ храсторези, и след полагане на изпит по теория и практика да им издаде свидетелство за правоспособност от категория Тпс

А ако тази дейност е епизодична? Ако кастрим клоните  само 3 – 4 пъти годишно?

И веднъж годишно да си карате колата, това няма как да стане, ако не сте правоспособен водач. Е, може и да опитате, но рискът си е ваш…

Как да намерим фирма или учебно заведение, което може да издава такава правоспособност? За това ще научите в публикацията “Обучение за работа с храсторез”

Още по темата:

Обучение за работа с храсторез

Отново за правоспособността при работа с храсторез