Платен отпуск

Допълнителен платен годишен отпуск

Хубаво нещо е платеният годишнен отпуск… През зимата ни влече към планината и заснежените писти. В навечерието на пролетта хващаме ножицата и зарязваме лозята, защото буретата трябва да се пълнят с ароматно вино, нали? През лятото е време за плаж… или за отдавна планирани и многократно отлагани ремонти. През есента – за гроздобер и винопроизводство. През зимата… за нея вече говорихме.

Минималният размер на основния платен годишен отпуск е регламентиран в Кодекса на труда. Съгласно текста на член 155, ал. 5 той е не по-малко от 20 работни дни.

Normativna_uredba-1

Нормативната уредба у нас предвижда различни основания за отпускане на допълнителен платен отпуск. Днес ще ви запозная с възможността за ползване на такъв отпуск при работа в специфични условия. Той се прибавя към основния ни отпуск.

Допълнителен платен годишен отпуск – нормативни изисквания.

На основание чл. 156(2) от Кодекса на труда е разработена специална наредба – Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск.

Документът регламентира, че отпускането му е свързано с работа в специфични условия и рискове, които не могат да бъдат отстранени. Целта – превенция на здравните рискове.

Допълнителен платен годишен отпуск – кой има право да го ползва?

Наредбата изброява над 40 вида работи, за които се полага допълнителен отпуск.

Rabotnik-1 (2)

Сред тях са:

  • работа под земя и под вода;
  • дейности, изпълнявани от екипажи на кораби и летателен състав;
  • при излагане на действието на йонизиращи лъчения, канцерогени и мутагени, химични вещества;
  • при контакт с биологични агенти (в лаборатории, лечебни заведения…);
  • работа в условията на наднормени въздействия на шум и вибрации;
  • производство и гореща обработка на чугун, стомана, цветни метали;
  • управление на локомотиви, трамваи, автобуси, товарни автомобили над 12 тона;
  • работа постоянно на открито при ниски или високи температури (под 10 / над 30 градуса);
  • производство на цимент, тухли, керамични изделия и др.

Такъв отпуск се полага и на лица с пълна загуба на зрение или слух, независимо от извършваната работа.

Допълнителен платен годишен отпуск – размер условия за ползване.

Размерът на този отпуск не може да бъде по-малък от 5 работни дни. Изискването е работещият да е извършвал трудовата си дейност в такива условия една календарна година. Ако този срок е по-малък (тоест, работили сме при специфични условия например осем месеца), размерът на допълнителния отпуск се изчислява пропорционално на отработените дни.

Опасни вещества - прах

И още – необходимо е работата в такива условия да обхваща не по-малко от половината от работното ни време.  Казано с други думи, ако се трудим при наднормен шум и вибрации ежедневно, но само по един час, нямаме право на допълнителен отпуск по тази наредба. Изключение от това правило се допуска само за работещите в среда с йонизиращи лъчения.

Възможно е договаряне и на по-големи размери на допълнителния платен годишен отпуск (например в колективен трудов договор или в индивидуалния договор с конкретен работник).

Допълнителен платен годишен отпуск – как се определят правоимащите лица?

Работодателят трябва да изготви нарочна писмена заповед. Тя се пуска след предварителни консултации с:

ЗБУТ - мнения на МТСП

Като допълнителна информация можете да се запознаете с отговор на Министерството на труда и социалната политика на въпрос относно ползването на такъв отпуск, ако лицето е назначено след началото на календарната година. Текстът е взет от рубриката им за въпроси и отговори и е качен в нашия “ЗБУТ – Хипермаркет“, секция “Полезна информация“.

Още по темата:

Допълнителен платен отпуск за работа при шум