Смартфон приложения

Смартфонът не е средство за измерване

В материала “Кой може да измерва фактори на работната среда?” ви запознах накратко с изискванията при извършване на измервания на факторите на работната среда – ФРС. Изясних, че това може да става от специализирани акредитирани лаборатории или от специалисти в предприятието ви.

Често ми задават въпроса “Има толкова приложения за смартфон, позволяващи извършване на измерване, не може ли да се използват?”

Действително такива приложения има, както платени, така и безплатни. И аз свалих няколко на интелигентния си телефон…

Шум - приложение за смартфон

По-горе е показано едно от многото приложения за измерване на шум. Позволява мерене и отчитане на шумовото въздействие по различни скали. Работи бързо, позволява запис на данните.

Смартфон - приложения за измерване

Ето и друго приложение – т.н. луксметър. Чрез него се измерва минимална, максимална и усреднена стойност на осветеността.

Смартфон - приложения за измерване

Това приложение дава възможност за измерване на атмосферно налягане и надморска височина.

Смартфон - приложения за измерване

Ако смартфонът ви разполага със сензор за влажност, можете безплатно да отчитате този параметър на микроклимата. И да гледате на воля предлаганите реклами (уви, това е цената на безплатното удоволствие).

Има много други приложения. Ще спестя линковете, защото не желая да поставям знак за продуктово позициониране, а и не получавам процент от рекламите им 🙂 Който се интересува, може да ги открие лесно и бързо в съответното “store”…

Сега да поговорим за важното – имаме ли право да използваме такива приложения вместо професионални измервателни уреди. Както вече се досещате, отговорът е твърдо не!

Защо? Представете си следната ситуация: Изпитвате остра пронизваща болка в областта на гръдния кош и сърцето. Търсите незабавно лекарска помощ. Спешният екип пристига, но вместо да ви диагностицират със съвременен прибор, лекарят вади от джоба си смартфон, на който е свалил безплатно приложение… Слага го на гърдите ви и уверява, че не вижда нищо обезпокоително… Горкият лекар, мога да си представя какво ще му се случи!

Първа помощ

По същия начин стоят нещата и с професионалните измервателни прибори.

Ще припомня – съгласно нормативните регламентации у нас средство за измерване е техническо средство, което има метрологични характеристики и е предназначено да се използва за измервания самостоятелно или свързано с едно или повече технически средства.

Средствата за измерване преминават процедура по одобряване на типа, първоначална и последващи метрологични проверки…

Закупените прибори трябва да притежават сертификат от производителя, удостоверяващ точността на измерванията. Необходима е и периодична проверка…

Свидетелство за калибриране

Смартфонът не е такъв прибор. Предназначението му е съвсем друго. Той не ви гарантира точност на измерванията. Можете да го ползвате единствено като временно помощно средство, ако в момента нямате нищо друго под ръка. Но все пак имайте не едно, а две наум! Защото микрофонът на умния телефон по техническите си характеристики силно се различава от този на професионалния шумомер (особено при много ниски или много високи честоти). А датчикът за светлина – от този на луксметъра…

 

Още по темата:

Фактори на работната среда

Кой може да измерва фактори на работната среда?