OiRA - oценка на риска

OiRA и оценката на риска

В публикациятаОценка на риска от поредицата “ЗБУТ-Азбука” разгледах изискванията и дейностите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) чрез оценяване на производствените рискове.

Тук накратко ще ви представя OiRA – уеб базирана платформа, съдържаща безплатни интерактивни инструменти за оценяване на рисковете за безопасността и здравето на работните места.

OIRA-1

Тя е разработена и се подържа от Европейската агенция за безопасност и здраве при работа EU-OSHA. За основа е ползван холандският инструмент за оценка на риска RI&E.

EU-OSHA

Основната насоченост на платформата е към малките предприятия (с персонал до 50 души) и т.н. микропредприятия (с персонал до 10 души), но може да се ползва и на други места.

Целта е да се осигури възможност на тези, които никога не са оценявали самостоятелно рисковете си, да направят първи стъпки в тази посока.

OiRA предлага поетапен подход от идентификация на опасността до документирана оценка на риска.  Както може да се очаква, инструментите обхващат всички стадии на оценяването.

Към момента на български език са разработени 30 инструмента за различни дейности – озеленяване и поддържане на зелени площи, производство на облекло, куриерски услуги, производство на хранителни продукти, хотели и ресторанти, производство на изделия от пластмаса, производство на мебели, сухопътен транспорт на пътници… и много други.

OIRA-2

Необходима е кратка регистрация (валиден e-mail адрес и парола) с цел съхраняване на въведеното до момента. Можете да проиграете основните възможности на OiRA и без регистрация.

Попълването на повечето данни е на принципа “въпрос / отговор”, например:

  • Имате ли офис? – ДА / НЕ
  • Вие ли поддържате и ремонтирате моторните превозни средства? – ДА / НЕ и т.н.

Всеки въпрос е съпроводен с разяснения и възможност за достъп до допълнителна информация.

OIRA-3

Въпросите са групирани – политика по БЗР, сгради и помещения, ел. съоръжения и оборудване, работна среда, травматизъм, организация на работа, управление на МПС… Групите са различни по вид и съдържание в зависимост от дейността, която оценяваме.

OIRA-4

Лесно е, но… изисква време и осмисляне на информацията, която трябва да въведете (все пак това е вашата фирма).

Ето и линк към инструментите. Опитайте – безплатно е. Разработчиците препоръчват ползване на Windows Internet Explorer (IE 11), Google Chrome, Firefox и Safari.

Tук можете да прочетете някои общи сведения, касаещи OiRA.

И още нещо – дори пълната самостоятелна оценка да не е по силите ви, “разходката” из въпросите няма да е излишна – поне ще сте наясно какво ще ви питат от службата по трудова медицина, ако изцяло им се доверите за оценяването.

В ЗБУТ-Видеоклуб предлагам кратка видеопрезентация, която показва основните възможности на OiRA.

Успех !