Нова промяна в Кодекса на труда

В бр. 42 от 22.05.2018г. на Държавен вестник е обнародвано поредно изменение и допълнение на Кодекса на труда.

DV-1

Промените засягат чл. 114а, чл. 144 и свързаните с него чл. 146 и 147.

– Чл. 114а е въведен през 2015г. и дава възможност за сключване на трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа. Това време не се признава за трудов стаж. Съгласно досегашния текст на алинея 4 към този член, продължителността на работното време е равна на пълната законоустановена продължителност.

Jabalki-1

След последната промяна нормалната продължителност на работното време е фиксирана на 8 часа, като страните по трудовия договор могат да уговарят работа и за половината от нея. Тоест, вече можем да сключим договор за краткотрайна сезонна работа само от сутринта до обяд или от обяд до вечерта – за 4 часа.

– Чл. 144 определя в кои случаи по изключение се допуска полагане на извънреден труд (който иначе е забранен). Досега изключението засягаше дейности, свързани с отбраната на страната, в случай на бедствия, при възстановителни дейности в сферата на водоснабдяването, електроснабдяването, отоплението и т.н., при оказване на медицинска помощ, други аварийно-възстановителни работи, при извършване на усилена сезонна работа и при довършване на започната работа, която не може да бъде завършена през редовното работно време (любимото основание за мнозина работодатели).

Op-2

Новият текст допуска извънреден труд и за извършване на работа от служители на Министерството на вътрешните работи, свързана с произвеждане на избори, изготвяне на експертизи и психологично подпомагане при оперативно-издирвателни дейности и овладяване на критични ситуации, както и за друга работа, свързана със сигурността и опазване на обществения ред.

С пълния текст на измененията и допълненията можете да се запознаете ТУК.

Актуализирано копие на Кодекса на труда е достъпно за сваляне и ползване безплатно от нашия “ЗБУТ – Хипермаркет“.