ЗБУТ - Кодекс на труда

Уволняват ни след проверка за почтеност

В бр. 7 / 19.01.2018г. е обнародвана поредната промяна в Кодекса на труда.

Въведена е нова т. 11 към чл. 330, ал. 2. Припомням, че това е членът, по който работодателят прекратява трудовия ни договор без предизвестие.

Съгласно новата точка можем да се простим с работата си, ако не издържим т.н. “проверка за почтеност“, предвидена в  Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Ето пълния текст на промените:

Promeni-KT-7_2018

 

Актуализираното копие на Кодекса на труда можете да ползвате безплатно в нашия ЗБУТ-Хипермаркет.