Шум - защитни средства

Шум, шум, шум – 3

В предходните две публикации за шума се постарах да изясня спецификите на шумовото въздействие и способите за отчитането му.

Стигнахме до най-важната част – как да се предпазим от наднормения шум в предприятието. Защото поне там работодателите са длъжни да предприемат мерки, за разлика от бита, рок-концертите и курортите…

Защита от шум – какво означава това?

Най-общо – да намалим до допустимото шума, атакуващ тъпанчетата на ушите ни, като ползваме лични предпазни средства (ЛПС), наречени антифони. Напомням – съгласно нормативните изисквания при постоянен шум стойността му трябва да е под 80 dB(A). Личните предпазни средства се прилагат само тогава, когато всички други мерки (в случая – обезшумяване на машините, специални помещения в шумния цех за работа на персонала…)  са недостатъчно ефективни или неприложими.

Шум - пазете тишина

С колко да намалим шума? Коя е идеалната стойност на противошумов комфорт?

Такава “идеална” стойност няма. Тук правилото “колкото по-тихо, толкова по-добре” не важи!

Да си представим, че разполагаме с идеалния шумозаглушител, който ни осигурява супер защита с нулев шум в ушите. Всичко около нас е като ням филм в тиха стая. Определено това предизвиква дискомфорт и чувство на изолираност… Как ще чуем алармения сигнал при авария? Как ще ни предупредят за опасност? Как ще разговаряме с колегите? Как ще усетим промяната в работата на машината или инструмента? Като свалим “за малко” антифоните? Накратко – прекомерната защита също е неблагоприятен / рисков фактор при осигуряване на ЗБУТ.

Шум - работна среда

Защита от шум – нива.

Ще припомня – съгласно Наредба № 6 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (можете да ползвате безплатно копие на наредбата от нашия ЗБУТ – Хипермаркет) горната стойност на експозиция за предприемане на действие е Lex,8h = 85 dB (А).

Изследвания показват, че най-подходящото ЛПС за защита на слуха трябва да осигурява ниво на шумовото въздействие с 5 до 10 dB по-ниско от тази стойност. Тоест, ако измереният шум (с отчитане на експозицията) е 95dB(A), а сме осигурили антифони със затихване:

  • 10 dB(A) – защитата е недостатъчна;
  • 15 dB(A) – защитата е приемлива;
  • 20 dB(A) – защитата е добра;
  • 25 dB(A) – защитата е приемлива;
  • 30 dB(A) – защитата е прекомерна.
Защитени ли сме от шум, ако свалим антифоните “за малко”?

Едва ли трябва да повтарям, че антифоните се носят постоянно при работа в условията на наднормен шум. Но… толкова ли е страшно, ако понякога ги сваляме?

Опасно е, повярвайте! За доказателство вижте следната таблица (в примера се ползват антифони, намаляващи шума с 30 децибела):

Шум - намаляване на защитата

Тоест, ако в рамките на 8-часовия работен ден сваляме неколкократно антифоните сумарно за около 45 минути (!), реалната ни защита за деня намалява трикратно! А ако не ги слагаме през половината от работното време, на практика се оказва, че не сме ги ползвали изобщо. В забързания ритъм на работния ден това сигурно няма да ни прави впечатление, но слуховият ни апарат бавно и необратимо се уврежда!

Защита от шум – антифони.

Както неколкократно споменах, за минимизиране вредното въздействие на шума на работното място са необходими специални лични предпазни средства (ЛПС) за защита на слуха – антифони.

Магазините за такива предпазни средства предлагат голямо многообразие на модели и видове  антифони. Някои са по-скъпи, други – по-евтини…

Най-общо се делят се на:

  • външни;
  • вътрешни (т.н. тапи за уши).

Външните антифони се поставят върху ушната мида.

Вътрешните се вкарват в ушния канал.

Как да направим правилния им избор? Бъдете сигурни, че не е толкова лесно, колкото изглежда на пръв поглед!

Шум - защита - външни антифони

Затова по темата за избора на точните антифони измежду десетките предлагани модели ще ви предложа специална публикация.

Финалните надписи на шумовия минисериал текат 🙂 .

Ако материята представлява интерес за вас, в “ЗБУТ – Хипермаркет” – секция “Ръководства и добри практики” можете да ползвате безплатно “Незадължително ръководство за добра практика – шум на работното място“.

Още по темата:
Шум, шум, шум – 1
Шум, шум, шум – 2
Задължително ли е ползването на антифони?

Ще научите още много полезни неща в рубриката “Нашите публикации“.
Наминавайте понякога 🙂