Категория: Нови

Обнародван е Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания

Хора с увреждания

Ако не можете да изпълните квотите, купувайте стоки или услуги от предприятия на хора с увреждания