Категория: Актуална информация

Нова наредба за оценяване на ЛПС

ЗБУТ - ЛПС

В днешния брой 6 / 16.01.2018г. на Държавен вестник е обнародвана новата НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства. Тя определя: съществените изисквания към личните предпазни средства (ЛПС); процедурите за оценяване на съответствието и начините за удостоверяване на съответствието със съществените изисквания; задълженията на икономическите оператори; редът за издаване на разрешения за

Цялата публикация

Промени в Кодекса на труда

  По данни от инспекциите по труда ежегодно в България работодателите дължат на персонала си между 30 и 90 милиона лева неизплатени заплати. Особено голям е проблемът при лицата с прекратени трудови правоотношения. След обнародваните в петък, 22 декември 2017г. промени в Кодекса на труда, влезли в сила незабавно, тези проблеми са на път да

Цялата публикация