Медицински прегледи

Мога ли да откажа периодичен медицински преглед?

В публикацията Медицински прегледи от поредицата ЗБУТ – Азбука ви запознах с изискванията за провеждане на периодични медицински прегледи от фирмата, в която работите.

Нека припомним тяхната периодичност съгласно изискванията в регламентиращия документ “Наредба 3 от 28.02.1987г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците” (знаете, че можете да ползвате безплатно копие на наредбата в нашия ЗБУТ – Хипермаркет, нали?):

  • до 18-годишна възраст – ежегодно;
  • от 18 до 40-годишна възраст – един път на пет години;
  • над 40-годишна възраст – един път на 3 години.

Наредби

Задължителни ли са прегледите? Няма нужда да четем цялата наредба – дори и от името й е видно, че прегледите са задължителни. И ако предприятието не ги организира, ще получи предписание от инспекцията по труда, а ако упорства – и имуществена санкция (минималният размер е 1500 лв.).

Стигаме до тънкия момент: работещите длъжни ли са да се подложат на тези прегледи? Ами ако не желаят? Какво следва да предприеме работодателят? Да ги накаже? Да ги глоби? Да им връчи за подпис декларация за отказ от прегледи?

За т.н. “глоби” съм писал многократно – в нашето трудово законодателство за работещите не е предвидена парична санкция. Е, ако имате допълнително стимулиране над основното трудово възнаграждения, може и да ви резнат от него…

А иначе – в началото на 2014г. в рубриката Въпроси и отговори на МТСП имаше подобно питане.

ЗБУТ - мнения на МТСП

Експертите от министерството бяха отговорили, че не е допустимо въз основа на подписани декларации за отказ работодателят да не изпълни задължението си за осигуряване на прегледите по чл. 287 от Кодекса на труда (КТ). Според тях правото на отказ от медицинска услуга, гарантирано от Закона за здравето, не освобождава персонала на предприятието от явяване на периодичен преглед. Отказът е неспазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и представлява дисциплинарно нарушение, за което могат да се налагат предвидените в КТ дисциплинарни наказания. Такова нарушение подлежи и на административно-наказателна отговорност, която може да се наложи на лицето от компетентен орган – инспекцията по труда. При наличие на доказателства / декларация за отказ от преглед, тази отговорност се носи от лицето, а не от работодателя.

MP-2

С аналогично съдържание е и становището по сходен казус от м. април 2019г.

Пълният текст на въпроса и отговора можете да намерите в ЗБУТ – Хипермаркет, секция “Полезна информация“.

Да обобщим:

  • Организацията и провеждането на периодичните медицински прегледи са задължение на работодателя. Това задължение не отпада, ако персоналът отказва да бъде прегледан.
  • Работещите са длъжни да се подложат на преглед. Отказът е нарушение на правилата за осигуряване на ЗБУТ и подлежи на санкция както от работодателя, така и от контролните органи.
  • Декларацията за отказ, подписана от работника, защитава работодателя от санкция при проверка от инспекцията от труда.

Ами ако чичо Пешо нито иска да се прегледа, нито подписва декларация?

Ох… Явно ще трябва да му проведете градивна другарска критика, съчетана с упорита разяснителна работа… Например колко струва такъв преглед навън и колко ще спести, ако се прегледа безплатно във фирмата… И колко ще го глобят, ако проверят досието му от инспекцията по труда…

 

Още по темата:

Медицински прегледи