Шум - защитни средства

Шум, шум, шум – 3

В предходните две публикации за шума се постарах да изясня спецификите на шумовото въздействие и отчитането му.

Стигнахме до най-важната част – как да се предпазим от наднормения шум в предприятието. Защото поне там работодателите са длъжни да предприемат мерки, за разлика от бита, рок-концертите и курортите…

Защита от шум – какво означава това?

Най-общо – да намалим до допустимото шума, атакуващ тъпанчетата на ушите ни, като ползваме лични предпазни средства (ЛПС), наречени антифони. Напомням – съгласно нормативните изисквания при постоянен шум стойността му трябва да е под 80 dB(A). Личните предпазни средства се прилагат само тогава, когато всички други мерки (в случая – обезшумяване на машините, специални помещения в шумния цех за работа на персонала…)  са недостатъчно ефективни или неприложими.

Шум - пазете тишина

С колко да намалим шума? Коя е идеалната стойност на противошумов комфорт?

Такава „идеална“ стойност няма. Тук правилото „колкото по-тихо, толкова по-добре“ не важи!

Да си представим, че разполагаме с идеалния шумозаглушител, който ни осигурява прекомерна защита с нулев шум в ушите. Всичко около нас е като ням филм в тиха стая. Определено това предизвиква дискомфорт и чувство на изолираност… Как ще чуем алармения сигнал при авария? Как ще ни предупредят за опасност? Как ще разговаряме с колегите? Как ще усетим промяната в работата на машината или инструмента? Като свалим „за малко“ антифоните? Накратко – прекомерната защита също е неблагоприятен / рисков фактор при осигуряване на ЗБУТ.

Шум - работна среда

Защита от шум – нива.

Да си припомним – съгласно Наредба № 6 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (можете да ползвате безплатно копие на наредбата от нашия ЗБУТ – Хипермаркет) горната стойност на експозиция за предприемане на действие е Lex,8h = 85 dB (А).

Изследвания показват, че най-подходящото ЛПС за защита на слуха трябва да осигурява ниво на шумовото въздействие с 5 до 10 dB по-ниско от тази стойност. Тоест, ако измереният шум (с отчитане на експозицията) е 95dB(A), а сме осигурили антифони със затихване:

 • 10 dB(A) – защитата е недостатъчна;
 • 15 dB(A) – защитата е приемлива;
 • 20 dB(A) – защитата е добра;
 • 25 dB(A) – защитата е приемлива;
 • 30 dB(A) – защитата е прекомерна.
Защитени ли сме от шум, ако свалим антифоните „за малко“?

Едва ли трябва да напомням, че антифоните се носят постоянно при работа в условията на наднормен шум. Но… толкова ли е страшно, ако понякога ги сваляме?

Опасно е, повярвайте! За доказателство вижте следната таблица (за примера се ползват антифони, намаляващи шума с 30 децибела):

Шум - намаляване на защитата

Тоест, ако в рамките на 8-часовия работен ден сваляме неколкократно антифоните сумарно за не повече от 45 минути (!), реалната ни защита за деня намалява трикратно!

Защита от шум – видове антифони.

Магазините за лични предпазни средства предлагат голямо многообразие на модели и видове ЛПС за защита на слуха – антифони.

Делят се на:

 • външни;
 • вътрешни (т.н. тапи за уши).

Външните антифони се поставят върху ушната мида. Вътрешните се вкарват в ушния канал.

Защита от шум с външни антифони.

Представляват две метални или пластмасови чашки с шумопоглъщаща материя и меки, уплътняващи възглавнички.

Шум - защита - външни антифони

Могат да бъдат в следните изпълнения:

 • за самостоятелно ползване (чашките са монтирани към пружинираща скоба / лента);
 • за ползване съвместно с каска или друго ЛПС (чашките имат държатели, посредством които се закрепват към каската / ЛПС).

Предимства: Конструкцията / размерите са универсални – могат да се ползват от различни лица, видими са отдалеч (улеснен контрол за ползване), лесни за поставяне / сваляне…

Недостатъци: Понякога е невъзможно ползване едновременно с други предпазни средства, причиняват дискомфорт при високи температури или в среда с повишена влажност (поради изпотяване на ушната мида), затруднен достъп в ограничени пространства (например при ремонт на машини), намалена ефективност вследствие неправилно поставяне или амортизация (напукани възглавнички, деформирана скоба…).

На пазара се предлагат и специални външни антифони – активни (с електронни средства за комуникация), с различни чашки за ляво и дясно ухо и др.

Реномираните производители доставят и много аксесоари за произвежданите модели.

Шум - антифони - аксесоари

Защита от шум с вътрешни антифони.

Изработват се от специална материя (най-често тип пяна) и се поставят вътре в ушния канал.

И тук многообразието е голямо. Видове:

 • за еднократна или многократна употреба;
 • единични или в комплект, свързан с корда.

Шум - защита - вътрешни антифони

Правила за поставяне на единични вътрешни антифони (тапи):

 • антифонът се хваща с два пръста и се сплесква по дължина с леко въртеливо движение;
 • с другата ръка горната част на ухото (върхът на ушната мида) се издърпва нагоре за разширяване на канала и сплесканият антифон се напъхва изцяло в канала без да се прегъва / смачква по дължина;
 • изчаква се възстановяване на формата му, с което се гарантира ефективна защита.

Шум - поставяне на вътрешни антифони

За да не се разрани ушният канал, изваждането става с въртеливо движение, а не чрез издърпване.

Предимства: малки, леки, осигуряват лесен достъп в ограничени пространства, удобни за ползване в неблагоприятни условия (висока влажност и температура), съвместими с други ЛПС…

Недостатъци: Изискват внимание при поставяне, могат да замърсят ухото (при пипане с мръсни ръце), лесно се губят, трудно се проследява ползването им, ниска ефективност при специфично оформен ушен канал на работещия…

Проверка за правилно поставяне на антифоните.

Извършва се в шумна среда.

 • Външни антифони – чашките им неколкократно се притискат и отпускат с ръка.
 • Вътрешни антифони – ушните миди неколкократно се притискат и отпускат с длани.

И в двата случая не трябва да усещаме разлика в звуковото възприятие. Ако има – поставили сме антифоните неправилно, т.е. защитата ни е неефективна.

Шум - поставяне на вътрешни антифони

Защита от шум – характеристики на антифоните.

Стигнахме до най-важното – как да изберем необходимите средства за защита на слуха.

Намаляването на шума при антифоните се дава в децибели чрез три показателя:

 1. средна стойност на затихване за избрани честоти (от стойността за дадената честота трябва да се извади стандартното отклонение, т.е. гледаме ред Assumed Protection);
 2. средна стойност на затихване за високи (H), средни (M) и ниски (L) честоти;
 3. едночислен показател – SNR (single number rating).

Обикновено данните се поставят на опаковката (или в приложената инструкция) и изглеждат примерно така:

Шум - антифони - параметри

Ако знаем какъв е честотният спектър на шума, ползваме първия или втория показател. Ако не – ползваме третия.

С особено внимание трябва да се подходи, ако шумът е нискочестотен – тогава при масовите модели осигуреното затихване за тези честоти е по-ниско от указаното чрез SNR!

Във всички случаи трябва да се гарантира, че стойността на шумовата експозиция минус затихването от антифоните ще обезпечи необходимата добра или поне приемлива защита.

Тъй като сайтът ми се посещава от интелигентни специалисти, едва ли е нужно да споменавам, че антифоните трябва да са с CE маркировка , че имат срок на годност, специфични изисквания при съхранение и употреба

Накратко: преди употреба – четете листовката 🙂 .

Кратък „коментар на водещия“.

Почти приключвам… и се терзая да ви шокирам ли, или не… Все пак… ще си го кажа…

Защитата с антифони в специфична шумова среда изглежда лесна и проста, но не е!

Сигурни ли сме, че бай Петко ползва изправни антифони (доколкото въобще си ги слага, ако шефът не го гледа)? Поставя ли ги правилно? Или косата му е дълга и е подпъхната под възглавничките? Не му ли пречат дръжките на очилата? А може би ушните му миди са по-големи? И още – как са обозначени стойностите в документацията на антифоните – в dB или в dB(A)?…

Паспортните данни на ЛПС за защита на слуха се базират на изпитания, проведени при идеални лабораторни условия. Ние работим в реални производствени условия!

Внимание

Ето защо специалисти по света и у нас препоръчват: желаете ли наистина да защитите персонала си, приемайте фирмените данни като реклама и… разделяйте стойността на SNR наполовина. Тоест при SNR = 26dB очаквайте реална защита 13 dB(A). Препоръката е особено актуална при целодневна работа в условия на преобладаващ нискочестотен шум.

Казах го, олекна ми 🙂 Нататък – вие си решавате!

Финалните надписи на шумовия минисериал текат 🙂 .

Ако темата ви е заинтересувала, в „ЗБУТ – Хипермаркет“ – секция „Ръководства и добри практики“ можете да ползвате безплатно „Незадължително ръководство за добра практика – шум на работното място„.

Още по темата:
Шум, шум, шум – 1
Шум, шум, шум – 2
Задължително ли е ползването на антифони?

Ще научите още много полезни неща в рубриката „Нашите публикации„.
Наминавайте понякога 🙂